Teaching Activities

General
Timetables
Courses I Teach / Taught

Nabízená témata bakalářských a diplomových prací
Nabízená témata doktorských (Ph.D.) prací
Bc. and MSc. Students
  • Travel Search Engine Framework Based on Ant Colony Optimization Algorithm - Oleksandr Husiev (DP)
  • Databáze konferencí a publikací II - Stanislav Štipl (DP)
  • Aplikace pro demonstraci funkce Tabu prohledávání - Jaroslav Veselý (DP)
  • Aplikace pro demonstraci funkce simulovaného ochlazování - Michal Kluzáček (DP)
  • Aplikace pro demonstraci funkce genetických algoritmů - Adam Kugler (DP)
Ph.D. Students
Defended Ph.D. Students
Tools
Other