Teaching Activities

General
Timetables
Courses I Teach / Taught

Nabízená témata bakalářských a diplomových prací
Nabízená témata doktorských (Ph.D.) prací
Bc. and MSc. Students
  • Komprese testu pro číslicové obvody s Illinois-Scan architekturou - Daniel Králík (BP)
  • Určování míry podobnosti logických obvodů založené na grafových algoritmech - Janusz Wijas (DP)
  • Komprese testu pro PRAS architekturu založená na řešení SAT problému - Karel Pajskr (BP)
  • Databáze konferencí a publikací III - Peter Hajtol (BP)
VýLet 2018
Ph.D. Students
Defended Ph.D. Students
Tools
Other