Research & Professional Activities

Research Interests
 • Logic synthesis
 • SAT-based optimization
 • Diagnostics of logic circuits, testing, BIST, design for testability
 • ATPG, test compression
 • On-line testing
 • Dependability, fault tolerance
 • Security, attack resistance
 • Logic synthesis benchmarks
Memberships in Organizations
IEEE (S'03, M'07, SM'15)
IEEE - Czechoslovakia Section - Computer Society (C) Local Chapter Chair (2015-?)
IEEE Student Branch at CTU - counselor (2015-?)
IEEE Computer Society (since 2003)
TTTC (since 2003)
Memberships in Conference Committees
Current (2018)
Past
Journal editorial boards
Grants
 • CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000765, "Research Center for Informatics", OP VVV, 2017-2022 (inernal webpage)
 • SGS17/213/OHK3/3T/18, Bezpečné a spolehlivé architektury pro programovatelné obvody, 2017
 • GA16-05179S, "Fault-Tolerant and Attack-Resistant Architectures Based on Programmable Devices: Research of Interplay and Common Features" ("Výzkum vztahů a společných vlastností spolehlivých a bezpečných architektur založených na programovatelných obvodech"), 2016-2018. (inernal webpage)
 • SGS16/121/OHK3/1T/18, Bezpečné a spolehlivé architektury vhodné pro implementaci v FPGA, 2016
 • SVK 58/16/F8, The 4th Prague Embedded Systems Workshop - PESW, 2016
 • SGS15/119/OHK3/1T/18, Spolehlivé a bezpečné architektury založené na programovatelných obvodech, 2015
 • MOBILITY 7AMB14SK177 Verification and dependability of digital systems design, 2015
 • SVK 53/14/F8 - "Prague Embedded Systems Workshop", 2014
 • SGS14/105/OHK3/1T/18 - "Metody číslicového návrhu pro systémy s vysokou spolehlivostí a bezpečností", 2014
 • SGS13/101/OHK3/1T/18 - "Metodologie číslicového návrhu", 2013
 • COST - European Cooperation in Science and Technology - Action IC1204 - Trustworthy Manufacturing And Utilization Of Secure Devices, TRUDEVICE, 2012-2016
 • SGS12/094/OHK3/1T/18 - "Metody a postupy číslicového návrhu a jejich experimentální ověření", 2012
 • SGS11/089/OHK3/1T/18, "Výzkum využití implicitních reprezentací při generování testu a stanovování spolehlivosti digitálních obvodů", "Research on using of implicit representations in testing and dependability analysis of digital circuits", 2011
 • SGS10/117/OHK3/1T/18, "Použití ternárních stromů v logické syntéze", "Using Ternary Trees in Logic Synthesis", 2010
 • MSM6840770014, "Výzkum perspektivních informačních a komunikačních technologií", "Research in the Area of the Prospective Information and Navigation Technologies", 2005-2011
 • GA102/09/1668, (53/04003/13136), "SoC Circuits Reliability and Availability Improvement" ("Zvyšování spolehlivosti a provozuschopnosti v obvodech SoC"), Czech Grant Agency, 2009 - 2011
 • GA102/04/0737, "Modern methods of digital system synthesis" ("Moderní metody syntézy číslicových systémů") of the Czech Grant Agency (GACR), 2004 - 2006
 • GA102/04/2137 (53/04003/13136), "Design of Highly Reliable Control Systems Built on dynamically Reconfigurable FPGAs" ("Návrh vysoce spolehlivých řídících systémů pomocí dynamicky rekonfigurovatelných obvodů FPGA") of the Czech Grant Agency (GACR), 2004 - 2006
 • MSM212300014, "Research in the area of information technologies and communications" ("Výzkum v oblasti informačních technologií a komunikací"), 1994 - 2004
 • GA102/03/0672 (13/03008/13136), "Research of methods and tools for verification of embedded computer system fault tolerance" ("Výzkum metod a nástrojů pro verifikaci odolnosti vestavěných počítačových systémů proti poruchám") of the Czech Grant Agency (GACR), 2003 - 2005
 • GA102/01/1531, "Formal Approaches in Digital Circuit Diagnostics - Testable Design Verification" ("Formální postupy v diagnostice číslicových obvodů - verifikace testovatelného návrhu") of the Czech Grant Agency (GACR), 2001 - 2003
 • GA102/01/0566, "Built-in Self-Test Equipment Optimization Methods in Integrated Circuits" ("Metody optimalizace vestavěných diagnostických prostředků v integrovaných obvodech") of the Czech Grant Agency (GACR), 2001 - 2003
 • GA102/99/1017, "Research into methods of architecture acceleration using reconfigurable hardware" ("Výzkum metod urychlování výpočtů rekonfigurovatelným technickým vybavením") of the Czech Grant Agency (GACR), 1999 - 2001