Cvičení z BI-ZDM

Skupina pro podporu výuky na FB: https://www.facebook.com/groups/623143371058626/

Úkoly

3. cvičení

 • pondělí 7. října 2013,
 • procvičovaná látka: teorie množin,
 • co byste měli znát a umět:
  • definice množiny (homogenní soubor prvků, které jsou rozlišitelné, neopakují se a nezáleží na jejich pořadí),
  • definice množinových operací,
  • pomocí formulí výrokové logiky nebo Vennových diagramů otestovat rovnost množinových výrazů,
  • znát definici zobrazení, injektivity, surjektivity, bijektivity a umět určit, zda tyto vlastnosti zadané zobrazení splňuje.

2. cvičení

 • pondělí 30. září 2013,
 • procvičovaná látka: matematická indukce,
 • co byste měli znát a umět:
  • znát strukturu matematické indukce (základní krok, indukční předpoklad a indukční krok),
  • měli byste umět dokázat jakékoliv tvrzení s využitím indukce,
  • měli byste vědět, že indukce není pouze nástrojem k dokazování, ale lze pomocí indukce i definovat.

1. cvičení

 • pondělí 23. září 2013,
 • procvičovaná látka: řád růstu funkcí,
 • co byste měli znát a umět:
  • definice časové a prostorové složitosti,
  • definice tříd O, Ω, Θ, o, ω,
  • poznat, která z dvojice funkcí roste rychleji a dokázat to,
  • dokázat, že f(n) patří či nepatří do každé z pěti tříd daných funkcí g(n).
bi-zdm.txt · Poslední úprava: 2013/11/25 23:42 autor: 94.113.141.129
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki