User Tools

Site Tools


project:2011:proj_2011

Realized projects 2011

  • Vývojová deska XILINX (XILINX design kit) - Navrhněte a zrealizujte vývojovou desku postavenou na CPLD obvodu firmy XILINX. Deska bude obsahovat tyto základní periferie: 8x tlačítko, 8x led dioda, 8x přepínač, 8 bitů I/O brána s 5V rozhraním, 7-segmentový displej, LCD displej a výstup na VGA. Pro zrealizovanou desku napište vzorovou aplikaci demonstrující všechny funkce vývojového kitu. (BP 2011 - Halák Jakub) pdf
  • Rychlé ethernetové jádro (High speed ethernet core) - Prostudujte stávající řešení ethernetového jádra pracujícího na rychlostech 1G, 100M napsané v jazyce Verilog dostupné na stránce www.opencores.org. Navrhněte a zrealizujte vlastní řešení 1G, 100M ethernetového jádra napsaného v jazyce VHDL. Pro jednotlivé částí i pro celé jádro proveďte verifikaci. Pro výsledné jádro napište testovací aplikaci demonstrující funkci jádra na všech realizovaných rychlostech. Pro realizaci použijte desku ML401. (DP 2011 - Dostál Jiří) pdf
  • Modul zařízení pro dlouhodobé měření neelektrických veličin se záznamem na SD kartu (Module for measuring temperature, humidity and pressure) - Navrhněte a zrealizujte modul zařízení pro měření a záznam teploty, vlhkosti a tlaku. Modul bude využívat již existující řídicí desku. Modul bude schopen pracovat při venkovních teplotách. Měření bude možné provádět na několika místech najednou. Záznam dat bude prováděn na výměnné médium typu SD karta již obsažené na řídicí desce. Modul zařízení bude navržen s ohledem na nízkou spotřebu. Pro mikrořadič obsažený na řídicí desce napište firmware umožňující příjem dat z čidel a jejich zápis na SD kartu. Výsledkem práce bude zrealizovaný funkční modul zařízení a obslužný firmware mikrořadiče řídicí desky. (BP 2011 - Horák Radim) pdf
  • Aplikace pro komunikaci s univerzální periferní deskou (Communication software for universal peripheral board) - Seznamte se s univerzální periferní deskou vytvořenou Ing. Josefem Nouzákem. Pro tuto desku navrhněte komunikační protokol umožňující ovládat všechny dostupné periferie z počítače. Na základě navrženého protokolu vytvořte knihovny umožňující jednoduché ovládání těchto periferií s pomocí programovacího jazyka java. Pro univerzální periferní desku napište firmware ovládající všechny periferie. V návrhu se zaměřte hlavně na tyto periferie: LCD displejem, PS/2 klávesnicí, obvodem reálného času, EEPROM, SD kartou, USB rozhraním a rozšiřujícím konektorem. Výsledkem práce bude také testovací GUI umožňující měnit nastavení a zjišťování stavu všech periferií.(BP 2011 - Mikolášek Jan) pdf
  • Řídicí system ovládání domu s procesorem ARM (Control system for home with ARM microcontroler) - Navrhněte a zrealizujte řídicí systém určený pro ovládání objektů (průmyslové budovy rodinné domy) řízený jednočipovým procesorem ARM. Systém musí obsahovat dostatečné množství samostatných vstupů, výkonové a nevýkonové výstupy (řádově desítky až stovky), komunikační klávesnice. Jádrem celého systému je deska osazená procesorem s jádrem ARM s operačním systémem. Celý systém musí komunikovat s vnějším světem prostřednictvím webového rozhraní. Výstup celého zařízení by měl na uživatelsky nastavitelném grafickém výstupu umožňovat komunikaci s uživatelem. K zařízení by mělo být v budoucnu možné připojovat i další periferie komunikující prostřednictvím paralelního nebo sériového protokolu. (DP 2011 - Šafránek Ondřej) pdf
  • Autoalarm s GPS a GSM modulem (Car alarm with GPS and GSM modules) Navrhněte a zrealizujte jednoduchý autoalarm, který bude využívat GPS modulu pro detekci změny polohy a lokalizaci vozidla. Autoalarm bude obsahovat GSM modul sloužící ke komunikaci a nastavení základních vlastností autoalarmu. Poplach při neoprávněné změně polohy vozidla bude vyhlášen odesláním SMS na předem nastavené telefonní číslo. Autoalarm bude obsahovat i USB konektor pro připojení k PC pro případné další rozšíření funkčnosti. (BP 2011 - Ploužek Tomáš) pdf
project/2011/proj_2011.txt · Last modified: 2012/06/11 12:06 by xkubalik