Doplňovací volby do AS ČVUT 2016

Dílčí volební komise FIT vyhlašuje doplňovací volby do Akademického senátu ČVUT ve volebním obvodu studentů FIT podle Volebního a jednacího řádu AS ČVUT.

Výsledky

Voleb se zúčastnilo 270 z 1581 oprávněných voličů, což je 17,1% a volby jsou platné.

Kandidát Matouš Pištora získal 241 hlasů, což je 89,3% voličů, kteří se dostavili k volbám. Byl tedy zvolen náhradníkem do AS ČVUT.

Seznam kandidátů

Otázky a odpovědi

Zde jsou odpovědi na očekávané dotazy k volbám. Pokud byste měli jakýkoliv jiný dotaz, neváhejte se obrátit na Ondřeje Suchého, nejlépe emailem na adresu ondrej.suchy@fit (místo @fit doplňte @fit.cvut.cz).

Jak volit?

Volí se elektronicky, přímo ve volební aplikaci. Ta bude otevřena od pondělí 20. 6. 2016, 12:00 do čtvrtka 23. 6. 2016, 12:00. Aplikace umožní voliči po přihlášení hlasovat pro příslušný počet kandidátů. Zároveň je v aplikaci možné si prohlédnout návrhy jednotlivých kandidátů.

Je možné hlasovat pro nejvýše dva kandidáty.

Hlasovat mohou všichni, kdo budou studenty v pátek 17.6.2016 (kromě erasmáků a studentů jiných fakult) po celou dobu, co bude hlasovací aplikace otevřena a to i v případě, že přestanou být studenty dříve, než se volební aplikace uzavře.

Kdy jsou volby platné

Doplňovací volby do AS ČVUT ve volebním obvodu studentů FIT jsou (v prvním kole) platné při celkové účasti nejméně 15% členů akademické obce volebního obvodu studentů FIT (technicky tedy těch, kteří mohli volit, viz výše).

Kdo je zvolen?

Kandidáti, kteří získají hlasy od alespoň 15% členů akademické obce, kteří se dostavili k volbám, se stávají náhradníky do AS ČVUT v pořadí podle počtu hlasů (v případě rovnosti rozhoduje los).

Výsledky budou vyhlášeny do pondělí 27. 6. 2016, 12:00.

Čím se volby řídí?

Doplňovací volby do Akademického senátu ČVUT se řídí podle Volebního a jednacího řádu AS ČVUT.

Kolik zástupců a kam se volí?

Jedná se o doplňovací volby do Akademického senátu ČVUT volební obvod studentů FIT. Zvolení kandidáti se stanou náhradníky do AS ČVUT z nichž pak AS ČVUT doplní uvolněná mista zástupců. Během prázdnin odstoupí z AS ČVUT dva zástupci studentů FIT. Na tato místa je pouze jeden náhradník.

Současné funkční období AS ČVUT končí na konci roku 2016. Zvolený náhradník by se tedy účastnil celkem čtyř zasedání v termínech 21. 9., 26. 10., 30. 11., 14. 12., vždy ve středu odpoledne od 13:00. Jedná se tedy o ideální příležitost si práci v senátu vyzkoušet před kandidaturou v řádných volbách napodzim 2016.

Jak kandidovat?

Navrhnout kandidáta může libovolný člen akademické obce (je nutný souhlas navrženého kandidáta). V praxi to dělá obvykle kandidát sám. Kandidáta lze navrhnout podáním písemného návrhu volební komisi prostřednictvím sekretariátu děkana FIT.

Kandidátem se může stát téměř libovolný student FIT (kromě těch několika vyjímečných, kteří nejsou členy akademické obce FIT - erasmáci, studenti jiných fakult apod.). Dle rozhodnutí hlavní volební komise (respektujícím vyjádření legislativní komise) musí být kandidát studentem v době začátku hlasování, tedy 20.6.2016.

Co musí návrh obsahovat?

V návrhu nesmí chybět následující náležitosti:

Jakou má mít návrh formu?

Návrh se podává ve dvou verzích:

Pokud již elektronická verze je podepsaná, stačí tato. Také je možné využít elektronický podpis.

Návrh musí být na jedné stránce formátu A5 na šířku.

Kam návrh poslat?

Návrh lze volební komisi doručit prostřednictvím jejího předsedy, nebo prostřednictvím sekretariátu děkana.

V prvním případě kontaktujte Ondřeje Suchého (ondrej.suchy@fit, místo @fit doplňte @fit.cvut.cz), kterého najdete v kanceláři TH:A-1229.

Druhou možností je jej doručit paní sekretářce Markétě Loučkové (marketa.louckova@fit, místo @fit doplňte @fit.cvut.cz). Pokud jej budete doručovat fyzicky, jedná se o místnost T9:333. Případně jej můžete vhodit do schránky Sekretariát děkana v obálce označené „Kandidát AS ČVUT“.

Návrh je třeba doručit do středy, 15. 6. 2016, 15:00.

Co se s návrhy stane?

Volební komise nejdříve zkontroluje, zda má návrh všechny náležitosti a případně navrhovatele bez zbytečného odkladu vyzve k nápravě nedostatků. U již doručených, ale neúplných, či jinak nevyhovujících návrhů, je na tuto nápravu čas do čtvrtka, 16. 6. 2016, 13:00. Pokud ani v tomto termínu nebude doručen vyhovující návrh, nebude kandidát do voleb zařazen.

Poté budou elektronické verze návrhů zveřejněny na vybrané nástěnce na FIT ČVUT, na této stránce a také budou dostupné přímo ve volební aplikaci.

Důležitá data

Složení (dílčích) volebních komisí

Doplňovací volby do AS ČVUT ve volebním obvodu studentů FIT řídí hlavní volební komise ČVUT:

Volby provádí dílčí volební komise FIT pro doplňovací volby do AS ČVUT ve volebním obvodu studentů FIT.


update 23.6.2016