Home Page Image

Les. Olejová malba vytvořená mým tatínkem.

 

Osvěta. Olejová malba vytvořená mým tatínkem.

 
Různé

 

Člen programových výborů konferencí

 • Workshop on Advances in Programming Languages 2009  
 • ACM Symposium on Applied Computing 2010
 • ACM Symposium on Applied Computing 2011
 • Workshop on Advances in Programming Languages 2011
 • ACM Symposium on Applied Computing 2012
 • Workshop on Model Driven Approaches in System Development 2012
 • Workshop on Advances in Programming Languages 2013 (chair)
 • Symposium on Computer Languages, Implementations, and Tools 2013
 • Workshop on Model Driven Approaches in System Development 2014
 • Symposium on Languages, Applications and Technologies 2014
 • Symposium on Computer Languages, Implementations, and Tools 2014
 • ACM Symposium on Applied Computing 2015
 • Workshop on Advances in Programming Languages 2015
 • Symposium on Computer Languages, Implementations, and Tools 2015
 • 10th International Conference on Language and Automata Theory and Applications 2016
 • ACM Symposium on Applied Computing 2016

Člen organizačních výborů konferencí

 • Prague Stringology Conference 2009 - 2015
 • Stringmasters (Prague) 2013 - 2015
 • 10th International Conference on Language and Automata Theory and Applications 2016 (LATA) (chair)
 • FEDERATED CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS 2017 (FEDCSIS) (chair)

V současné době řešené větší projekty:

 • Technologická agentura ČR (TAČR), projekt TH02010287 2017-2019,Governance support tools for dynamic aspects of Big Data environments, řešitel.
 • Technologická agentura ČR (TAČR), projekt TA03010964 2013-2016, Nástroje pro automatizaci Quality Assurance rozsáhlých
  Business Intelligence systémů a datových skladů, řešitel.
 • Technologická agentura ČR (TAČR), projekt TH01010737 2015-2016, Komplexní řešení bezpečnosti zaměřené na odhalování a prevenci hrozeb kybernetické kriminality ve finančním sektoru, člen týmu zodpovědný za část efektivního zpracován grafů..
 • Grantová agentura ČR (GAČR), projekt 13-03253S 2013-2015, Zpracování textových a stromých struktur a jejich aplikace, člen týmu zodpovědný za část zpracování stromových struktur.

Mí současní Ph.D. studenti

 • Ing. Lukáš Janeček
 • Ing. Marcel Hlopko
 • Ing. Petr Maj  
 • Ing. Tomáš Pecka
 • Ing. Radomir Polach
 • Ing. Martin Poliak
 • Ing. Eliska Sestakova
 • Ing. Jan Travnicek

Erdosovo číslo: 4

Velmi důležité (podle mého názoru) věty z Bible

"Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh." - Jan 1:1

"A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji zvěstujeme: Bůh je světlo a není v něm žádná tma. " - 1 Jana 1:5

Mé nejoblíbenější osobnosti

 • Papež František (Jorge Mario Bergoglio)  
 • Franz Kafka  

Některé zajímavé odkazy