User Tools

Site Tools


project:simulator

Nepovinná úloha - Konfigurace počítačové sítě s pomocí simulátoru

Pro účely procvičování konfigurace počítačové sítě postavené na několika počítačích LINUX a směrovačích CISCO byl vytvořen simulátor. Simulátor umožňuje simulovat chovaní libovolné sítě popsané v jazyce XML. Student si proto může postavit libovolnou síť. Jako základ byla vytvořena síť používaná při výuce v předmětu PSI na katedře počítačů. Simulátor je vytvořen v jazyce Java a je možné ho spouštět pod operačním systémem LINUX nebo WINDOWS. Konfiguraci tohoto simulátoru naleznete v souboru laborka.xml.

Zadání k procvičení

V síti počítačů a směrovačů propojených spoji Ethernet podle obrázku:

 1. navrhněte přidělení adres sítím a jednotlivým síťovým rozhraním
 2. pro vnitřní rozhraní využijte privátní adresní prostor,
 3. konfigurujte rozhraní pro zvolené statické IP adresy,
 4. konfigurujte statické směrovací tabulky,
 5. připojte počítače do veřejné sítě (pomocí překladu adres) a
 6. ověřte provozuschopnost celé konfigurace (příkazy ping, telnet),

Připojení do Internetu

Upozornění: Pracoviště je umístěno za směrovačem fw s implementovaným překladem adres (NAT) a paketovým filtrem. Překlad adres překládá některé adresy ze sítě 147.32.81.64/26 na adresy sítě 172.16.0.0/14 v obou směrech. Paketový filtr propouští vše ze sítě 172.16.0.0/14 (směrem do internetu). Směrem ze sítě 147.32.81.64/26 (směrem z internetu) propouští pouze icmp echo, tcp 22 a tcp 80 (ping, ssh, www). Přidělené adresy jsou uvedeny v Tab.1:

defaultní brána cisco: 172.16.0.2/30

defaultní brána PC: 172.16.1.2/30

přidělený adresní rozsah: 192.168.0.0/24

počítač v internetu: 147.32.81.66

Tab.1

Vnější adresaVnitřní adresa
147.32.81.73172.16.0.1
147.32.81.74172.16.1.1

Požadavky na systém Linux

Záleží na distribuci, ale obecně lze říci, že tyto programy budou v repozitářích. Pro Debianbased distribuci lze nainstalovat jedním příkazem:

aptitude install sun-java6-jre rlwrap telnet

1) Java Runtime Environment

 aptitude sun-java6-jre
 http://www.java.com/en/download/

2) rlwrap - nejlépe ve verzi 0.32+

 aptitude install rlwrap
 http://utopia.knoware.nl/~hlub/rlwrap/
 http://snapshot.debian.org/binary/rlwrap/

3) telnet

 aptitude install telnet

Simulátor lze stáhnout zde: zip

Požadavky na systém Windows

1) Java Runtime Environment

 http://www.java.com/en/download/

2) Software

 • Cygwin

http://www.cygwin.com/setup.exe

 • telnet

nainstalovat balíček inetutils pod cygwinem

 • zkontrolovat, zda je nainstalován nejnovější balíček libreadline

Krok 2 lze vynechat stažením následujícího archivu s Cygwinem se správnými balíčky: zip

Spuštění serveru

Ve složce se skriptem musí být soubor s definicí DTD, která popisuje strukturu XML souboru. Celý server se nastartuje příkazem:

./start_server <config> <port>

Kde <config> je XML soubor s nastavením sítě (počítače, rozhraní, ..). Parametr <port> říká, na jakém portu se začnou vytvářet jednotlivé počítače z XML souboru. Parametr <port> je volitelný, defaultně je nastaven na 4000. Volitelný parametr -n umožní načtení pouze kostry sítě a počítačů s rozhraními. Konfiguraci některých prvku lze zamknout. Tyto prvky pak slouží například k připojení do internetu (např: počítač fw a internet na obrázku) a jejich konfiguraci nejde měnit. Po spuštění serveru se vypíše seznam počítačů a k nim přiřazených portů. Dále se budou na standardní výstup vypisovat různé servisní informace.

Pro spuštění serveru odpovídajícího zadané laboratorní úloze zadejte příkaz:

./start_server laborka.xml 3000 -n

Pokud chcete načíst již nakonfigurovanou laboratorní úlohu, zadejte příkaz:

./start_server laborka.xml 3000 

Připojení klientů

Pro připojení na cisco počítač:

./cisco.sh <port>

Na ciscu je implementován příkaz help (help_en), který vypisuje seznam podporovaných příkazů.

Pro připojení na linux počítač:

./linux.sh <port>

Na linuxu je implementován příkaz help, který vypisuje seznam podporovaných příkazů.

Zadání za body navíc

Síť zadanou vyučujícím očíslujte. Upravte xml soubor tak, aby odpovídal zadané síti. S pomocí simulátoru síť nakonfigurujte a uložte zpět do xml souboru. Funkčnost sítě ověřte s pomocí příkazu ping.

Dokumentace a kontakt na autory

Případné dotazy k simulátoru, nápady na vylepšení nebo připomínky adresujte těmto autorům:

BC. Stanislav Řehák, dokumentace: pdf

BC. Tomáš Pitřinec, dokumentace: pdf

Kontakt: podpora.psimulator[at]gmail.com

project/simulator.txt · Last modified: 2011/02/03 18:11 by xkubalik