User Tools

Site Tools


project:proj_list

This is an old revision of the document!


All projects

Current projects

 • Konfigurovatelný terminál pro rychlou komunikaci s externím zařízením s pomocí sériové linky (Configurable terminal for high-speed communication with external devices based on a serial link) - (BP - Kožík Juraj)
  1. Prozkoumejte existující řešení.
  2. Pomocí metod softwarového inženýrství navrhněte vlastní řešení vyhovující níže uvedeným požadavkům.
  3. Navržené řešení naprogramujte, řádně ho zdokumentujte a otestujte.
  4. Požadavky:
   • třída pro vlastní komunikaci a definici jednoduchých protokolů
   • GUI pro testování a ukázku funkčnosti vytvořené třídy
   • možnost snadného nastavení parametrů sériové linky včetně její dostupnosti
   • posílaní raw dat po sériové lince maximální dostupnou rychlostí
   • posílaní zabezpečených dat po sériové lince
   • posílání souboru
   • možnost implementace jednoduchého komunikačního protokolu na základě regulárního výrazu
 • Bezpečnostní kódy v programu Wolfram Mathematica (Error control codes in Wolfram Mathematica) - (BP - Koleník Stanislav)
  • Prozkoumejte existující řešení podpory práce s bezpečnostními kódy v programu Wolfram Mathematica.
  • Navrhněte vlastní řešení pro práci se základními bezpečnostními kódy.
  • Zaměřte se zejména na tyto kódy: sudá parita, příčná a podélná parita, Hammingův kód, cyklické kódy, prokládané kódy, LDPC a BCH kódy.
  • Při návrhu řešení zohledněte jeho využitelnost pro výukové účely.
  • Vytvořte několik vzorových příkladů na práci s bezpečnostními kódy včetně jejich řešení.
  • Výsledné řešení řádně otestujte.
  • Prozkoumejte metody určování kódové vzdálenosti u lineárních kódů a jejich výpočetní náročnost.
 • Dálkově ovládané 4kolé vozítko využívající platformu Arduino (4-wheels vehicle using the Arduino platform with a remote control ) - (BP - Zemánek Martin)
  • Prozkoumejte existující řešení dálkově ovládaných 4kolých vozítek
  • Navrhněte vlastní řešení řízení 4kolého vozítka s pomocí platformy Arduino
  • Aplikace pro Arduino bude umožňovat řízení každého kola tak, aby bylo možné jezdit všemi směry.
  • Veškeré řízení pohybu vozítka bude provedeno s pomocí dálkového ovládání.
  • Vozítko bude na sobě obsahovat další senzory potřebné pro pohyb a LED diody pro signalizaci směru.
  • Navržené řešení zrealizujte a řádně otestujte.
 • Realizace základních matematických funkcí s pomocí hardware (Hardware implementation of essential mathematical functions) - (BP - Brokeš Jan)
  • Prozkoumejte existující řešení implementace základních matematických funkcí v jazyce VHDL.
  • Zaměřte se zejména na funkce goniometrické, logaritmické a druhou odmocninu.
  • Vytvořte model výpočtu těchto matematických funkci v programu Wolfram Mathematica.
  • Výsledné modely výpočtu matematických funkci převeďte do jazyka VHDL.
  • Pro vytvořené řešení vytvořte několik ukázek v jazyce VHDL.
  • Výsledné řešení řádně otestujte.
  • Při návrhu berte v úvahu následné nasazení materiálu ve výuce.
 • Aplikace pro řízení a správu vytápění v chytré domácnosti s pomocí wifi sítě (A heating control application for the SmartHome based on a wifi network) - (BP - Hepner Lukáš)
  1. Prozkoumejte existující řešení.
  2. Pomocí metod softwarového inženýrství navrhněte vlastní řešení vyhovující níže uvedeným požadavkům.
  3. Navržené řešení naprogramujte, řádně ho zdokumentujte a otestujte.
  4. Požadavky:
   • každé vzdálené zařízení (teplotní čidlo, termo hlavice, atd.) bude opatřeno wifi modulem
   • aplikace bude umožňovat nalézt hlavice připojené k Wi-Fi síti
   • aplikace bude umožňovat vytvářet rozvrhy vytápění a ty přiřazovat vybraným termo hlavicím
   • rozvrhy bude možné ukládat a načítat ze souboru ve formátu XML
   • aplikace bude podporovat více uživatelů s různým typem oprávnění
   • aplikace umožní správu uživatelských účtů a jejich práv
   • termo hlavice si bude synchronizovat čas pomocí NTP protokolu
 • Aplikace android pro komunikaci s platformou Arduino protokolem Bluetooth (An android application communicating with the Arduino platform by a Bluetooth) - (BP - Denissyuk Andrey)
  1. Prozkoumejte existující řešení.
  2. Pomocí metod softwarového inženýrství navrhněte vlastní řešení vyhovující níže uvedeným požadavkům.
  3. Navržené řešení naprogramujte, řádně ho zdokumentujte a otestujte.
  4. Požadavky:
   • aplikace bude navržena jako mobilní aplikace pro OS Android
   • aplikace umožní spojení aplikace z Arduinem pomoci Bluetooth
   • pro komunikaci bude zvolen vhodný protokol
   • aplikace bude umožňovat ověření uživatele s pomocí jména a hesla
   • aplikace bude umožňovat přidání uživatelů s různým typem oprávnění
   • aplikace umožní zobrazit několik různých pohledu (seznamu proměnných) stavu procesoru Arduina
   • aplikace umožní měnit obsah proměnných v procesu Arduina
 • Přenosný zvukový syntezátor se záznamem více stop (Portable sound synthesizer with multiple track recording) - (BP - Dohnal Pavel)
  • Prozkoumejte existující řešení.
  • Vyberte vhodnou HW platformu.
  • Vyberte vhodný programovací jazyk.
  • Navrhněte vlastní řešení splňující tyto požadavky:
   • malé kompaktní přenosné zařízení
   • zařízení bude obsahovat ovládací prvky pro hraní tónů
   • syntezátory budou mít ručně nastavitelné parametry
   • zařízení bude podporovat tyto efekty: reverb/delay a filtr
   • možnost nahrávání oddělených stop
   • podpora ukládání a načtení projektů na externí uložiště.
  • Výsledné řešení zrealizujte a řádně otestujte.
 • Grafické uživatelské rozhraní (GUI) pro definování funkcionality vývodů mikrokontroléru a generování kostry kódu v jazyku C (A graphical user interface (GUI) for assignment microcontroller pad functionality and C language skeleton generator) - (BP - Tamarkov Dmitriy)
  1. Prozkoumejte existující řešení.
  2. Pomocí metod softwarového inženýrství navrhněte vlastní řešení vyhovující níže uvedeným požadavkům.
  3. Navržené řešení naprogramujte, řádně ho zdokumentujte a otestujte.
  4. Požadavky:
   • aplikace bude napsána v jazyce Python
   • uživatelské rozhraní bude napsáno v anglickém jazyce
   • uživatelské rozhraní umožní nastavení funkcionality vývodů mikrokontroléru
   • všechna možná nastavení přiřazení v mikrořadiči budou popsána v JSON formátu
   • uživatelské rozhraní umožní čtení a zápis uživatelem zvolené konfigurace ve formátu JSON
   • uživatelské rozhraní umožní vygenerovat kostru v jazyku C, která bude implementovat funkcionalitu (přiřazení funkce k vývodu obvodu), která byla nastavena uživatelem v uživatelském rozhraní
 • Aplikace pro ovládání zařízení v chytré domácnosti vytvořené na platformě RaspberryPi (An application for devices controlling in a SmartHome realized with the Raspberry Pi platform) - (BP - Chyský Adam)
  1. Prozkoumejte existující řešení.
  2. Pomocí metod softwarového inženýrství navrhněte vlastní řešení vyhovující níže uvedeným požadavkům.
  3. Implementujte funkční prototyp, řádně ho zdokumentujte a otestujte.
  4. Požadavky:
   • aplikace bude napsána pro platformu Raspberry PI
   • ovládací zařízení bude obsahovat dotykový displej
   • aplikace bude umožňovat ovládání RGBW světel, vypínačů a zásuvek.
   • aplikace bude umožňovat sledovat teplotu a množství CO2
   • analyzovat a zvolte vhodný programovací jazyk a prostředí pro realizaci aplikace
   • analyzujte možnosti bezdrátového spojení jednotek s ovládacím zařízením a vyberte optimální technologií
   • analyzujte komunikační protokoly na aplikační vrstvě a vyberte optimální způsob komunikace
   • při návrhu architektury aplikace počítejte s budoucím rozšířením o další moduly
 • Meteorologická stanice v chytré domácnosti založená na platformě Arduino (The weather station for SmartHome based on the Arduino platform) - (BP - Švec Michal)
 1. Prozkoumejte existující řešení.
 2. Pomocí metod softwarového inženýrství navrhněte vlastní řešení vyhovující níže uvedeným požadavkům.
 3. Implementujte funkční prototyp, řádně ho zdokumentujte a otestujte.
 4. Požadavky:
  • stanice bude poskytovat měření teploty a vlhkosti
  • jako řídící platformu použijte Arduino s procesorem ATmega2560
  • aplikaci implementujte v jazyku C
  • aplikace umožní:
   • ověření identity uživatele pomocí jména a kódu
   • záznam naměřených dat a jejich odesílání
   • komunikaci a konfiguraci pomocí SMS zpráv, emailů a bluetooth
  • každý modul systému (čidla, komunikační moduly, …) bude realizován jako samostatná knihovna v jazyku C
  • při návrhu architektury aplikace počítejte s budoucím rozšířením o další moduly
  • navrhněte a implementujte jednoduchou aplikaci pro OS Android, která umožní základní konfiguraci pomocí bluetooth
 • Nástroj pro měření spotřeby systémových zdrojů OS linux při obsluze externích HW klientů na platformě Raspberry Pi (OS Linux resource consumption measurement tool during handling of external devices for the Raspberry Pi platform) - (BP - Kňazovický Marek)
  • Prozkoumejte a analyzujte existující nástroje a knihovny umožňující měření spotřeby systémových zdrojů pro OS Linux.
  • Navrhněte vlastní knihovnu pro testování a měření využití systémových zdrojů (paměť, procesor, sítě).
  • Při návrhu zohledněte omezené prostředky platformy Raspberry PI pro kterou bude knihovna navržena.
  • Samotné testování bude zaměřeno zejména na obsluhu mnoha síťových klientů připojených přes síťové rozhraní k platformě Raspberry PI.
  • HW klienti budou komunikovat s pomocí wifi modulu postaveném na čipu ESP8266.
  • Pro komunikaci knihovny s HW klienty vyberte vhodný komunikační protokol.
  • Navržené řešení zrealizujte.
  • Pro navrženou knihovnu vytvořte testovací nástroj, který bude demonstrovat využití zrealizované knihovny.
  • Pro ovládání klientů a konfiguraci napište jednoduchou aplikaci pro OS Android.
  • Výsledné řešení otestujte.

Available projects

1. Arduino HW/SW
 * GPS přijímač a jeho aplikace
 * Meteo stanice
 * GSM modém a jeho aplikace
 * NFC a bezkontaktní karty
 * univerzální desky s různými periferiemi
 * řízení modelu auta
 * generator analogových průběhů
 * vlastní zadání
2. Volfram Mathematica
 * bezpečnostní kódy
 * kódy pro kryptografií
 * matematické funkce realizované v HW
 * vlastní zadání
3. Visual C++/C#
 * aplikace pro komunikaci s periferiemi v PC
 * aplikace pro komunikaci s procesorem Zynq
 * aplikace pro správu projektu ve VHDL
 * překladače
 * grafické aplikace pro výuku
 * vlastní zadání
4. Jazyk VHDL
 * návrh hardware pro bezpečnostní kódy
 * generátor průběhů (sinusovka, obdelník, trojuhelník)
 * osciloskop
 * návrh hardware pro realizaci matematických funkcí
 * implementace procesoru/periferié procesoru (ARM, Z80, AVR, ...)
 * HW podpora SoC (Zynq)
 * Hry pro FPGA
 * vlastní zadání
5. Plošné spoje
 * návrh zařízení s porcesorem atmel + drobné periferié
 * zařízení s nízkou spotřebou
 * vlastní zadání
6. Raspberry PI
 * ovládání jednoduchých periferií
 * chytré síť, ovládání periferií přes ethernet
 * vzdálená správa sítí
 * vlastní zadání
7. Android
 * aplikace pro práci s hardware (raspberry PI, Arduino a jiné)
8. Projekty zadané externím zadavatelem
 * seznam zadavatelů níže

Pokud máte o téma zájem, napište mi email. Rezervace v systému bpm nemá žádnou váhu. Pokud se Vám nelíbí žádné z nabízených témat, koukněte do archívu dostupných zadání.

Projekty zadané externím zadavatelem

All defended works

BP a DP defended works on CTU in Prague FEL/FIT: BP a DP

All projects archives 2004 - 2018

Main page

project/proj_list.1550059582.txt.gz · Last modified: 2019/02/13 13:06 by xkubalik