User Tools

Site Tools


project:proj_list

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
project:proj_list [2019/02/13 13:05]
xkubalik [Current projects]
project:proj_list [2019/05/10 11:35] (current)
xkubalik [Available projects]
Line 7: Line 7:
     - Navržené řešení naprogramujte,​ řádně ho zdokumentujte a otestujte.     - Navržené řešení naprogramujte,​ řádně ho zdokumentujte a otestujte.
     - Požadavky:     - Požadavky:
-      * třída pro vlastní komunikaci a definici ​jednoduhcýh ​protokolů+      ​* platforma OS MS Windows 
 +      * výběr vhodného programovacího jazyka  
 +      ​* třída pro vlastní komunikaci a definici ​jednoduchých ​protokolů
       * GUI pro testování a ukázku funkčnosti vytvořené třídy ​       * GUI pro testování a ukázku funkčnosti vytvořené třídy ​
       * možnost snadného nastavení parametrů sériové linky včetně její dostupnosti       * možnost snadného nastavení parametrů sériové linky včetně její dostupnosti
Line 172: Line 174:
     * kódy pro kryptografií     * kódy pro kryptografií
     * matematické funkce realizované v HW     * matematické funkce realizované v HW
 +    * aritmetický procesor v GF(2^2^n)
 +    * efiktivita protokolů pro předmět BI-PSI
     * vlastní zadání     * vlastní zadání
  
Line 189: Line 193:
     * implementace procesoru/​periferié procesoru (ARM, Z80, AVR, ...)     * implementace procesoru/​periferié procesoru (ARM, Z80, AVR, ...)
     * HW podpora SoC (Zynq)     * HW podpora SoC (Zynq)
 +    * aritmetický procesor v GF(2^2^n)
     * Hry pro FPGA     * Hry pro FPGA
     * vlastní zadání     * vlastní zadání
project/proj_list.1550059526.txt.gz · Last modified: 2019/02/13 13:05 by xkubalik