User Tools

Site Tools


project:proj_list

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
project:proj_list [2019/02/13 12:58]
xkubalik [Current projects]
project:proj_list [2019/05/10 11:35] (current)
xkubalik [Available projects]
Line 7: Line 7:
     - Navržené řešení naprogramujte,​ řádně ho zdokumentujte a otestujte.     - Navržené řešení naprogramujte,​ řádně ho zdokumentujte a otestujte.
     - Požadavky:     - Požadavky:
-      ​+      ​* platforma OS MS Windows 
 +      * výběr vhodného programovacího jazyka  
 +      * třída pro vlastní komunikaci a definici jednoduchých protokolů 
 +      * GUI pro testování a ukázku funkčnosti vytvořené třídy  
 +      * možnost snadného nastavení parametrů sériové linky včetně její dostupnosti 
 +      * posílaní raw dat po sériové lince maximální dostupnou rychlostí 
 +      * posílaní zabezpečených dat po sériové lince 
 +      * posílání souboru 
 +      * možnost implementace jednoduchého komunikačního protokolu na základě regulárního výrazu 
 +    ​
  
   * **Bezpečnostní kódy v programu Wolfram Mathematica (Error control codes in Wolfram Mathematica)** - (BP - Koleník Stanislav)   * **Bezpečnostní kódy v programu Wolfram Mathematica (Error control codes in Wolfram Mathematica)** - (BP - Koleník Stanislav)
Line 165: Line 174:
     * kódy pro kryptografií     * kódy pro kryptografií
     * matematické funkce realizované v HW     * matematické funkce realizované v HW
 +    * aritmetický procesor v GF(2^2^n)
 +    * efiktivita protokolů pro předmět BI-PSI
     * vlastní zadání     * vlastní zadání
  
Line 182: Line 193:
     * implementace procesoru/​periferié procesoru (ARM, Z80, AVR, ...)     * implementace procesoru/​periferié procesoru (ARM, Z80, AVR, ...)
     * HW podpora SoC (Zynq)     * HW podpora SoC (Zynq)
 +    * aritmetický procesor v GF(2^2^n)
     * Hry pro FPGA     * Hry pro FPGA
     * vlastní zadání     * vlastní zadání
project/proj_list.1550059090.txt.gz · Last modified: 2019/02/13 12:58 by xkubalik