User Tools

Site Tools


project:proj_list

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
project:proj_list [2019/02/06 18:29]
xkubalik [Current projects]
project:proj_list [2019/05/10 11:35] (current)
xkubalik [Available projects]
Line 1: Line 1:
 ====== All projects ====== ====== All projects ======
 ===== Current projects ===== ===== Current projects =====
 +
 +  * **Konfigurovatelný terminál pro rychlou komunikaci s externím zařízením s pomocí sériové linky (Configurable terminal for high-speed communication with external devices based on a serial link)** - (BP - Kožík Juraj)
 +    - Prozkoumejte existující řešení.
 +    - Pomocí metod softwarového inženýrství navrhněte vlastní řešení vyhovující níže uvedeným požadavkům.
 +    - Navržené řešení naprogramujte,​ řádně ho zdokumentujte a otestujte.
 +    - Požadavky:
 +      * platforma OS MS Windows
 +      * výběr vhodného programovacího jazyka ​
 +      * třída pro vlastní komunikaci a definici jednoduchých protokolů
 +      * GUI pro testování a ukázku funkčnosti vytvořené třídy ​
 +      * možnost snadného nastavení parametrů sériové linky včetně její dostupnosti
 +      * posílaní raw dat po sériové lince maximální dostupnou rychlostí
 +      * posílaní zabezpečených dat po sériové lince
 +      * posílání souboru
 +      * možnost implementace jednoduchého komunikačního protokolu na základě regulárního výrazu
 +    ​
  
   * **Bezpečnostní kódy v programu Wolfram Mathematica (Error control codes in Wolfram Mathematica)** - (BP - Koleník Stanislav)   * **Bezpečnostní kódy v programu Wolfram Mathematica (Error control codes in Wolfram Mathematica)** - (BP - Koleník Stanislav)
Line 158: Line 174:
     * kódy pro kryptografií     * kódy pro kryptografií
     * matematické funkce realizované v HW     * matematické funkce realizované v HW
 +    * aritmetický procesor v GF(2^2^n)
 +    * efiktivita protokolů pro předmět BI-PSI
     * vlastní zadání     * vlastní zadání
  
Line 175: Line 193:
     * implementace procesoru/​periferié procesoru (ARM, Z80, AVR, ...)     * implementace procesoru/​periferié procesoru (ARM, Z80, AVR, ...)
     * HW podpora SoC (Zynq)     * HW podpora SoC (Zynq)
 +    * aritmetický procesor v GF(2^2^n)
     * Hry pro FPGA     * Hry pro FPGA
     * vlastní zadání     * vlastní zadání
project/proj_list.1549474159.txt.gz · Last modified: 2019/02/06 18:29 by xkubalik