User Tools

Site Tools


project:proj_list

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
project:proj_list [2019/02/05 09:07]
xkubalik [Current projects]
project:proj_list [2019/05/10 11:35] (current)
xkubalik [Available projects]
Line 2: Line 2:
 ===== Current projects ===== ===== Current projects =====
  
-  * **Bezpečnostní kódy ve Wolfram Mathematica (An error control codes in Wolfram Mathematica)** - (BP - Koleník Stanislav)+  ​* **Konfigurovatelný terminál pro rychlou komunikaci s externím zařízením s pomocí sériové linky (Configurable terminal for high-speed communication with external devices based on a serial link)** - (BP - Kožík Juraj) 
 +    - Prozkoumejte existující řešení. 
 +    - Pomocí metod softwarového inženýrství navrhněte vlastní řešení vyhovující níže uvedeným požadavkům. 
 +    - Navržené řešení naprogramujte,​ řádně ho zdokumentujte a otestujte. 
 +    - Požadavky:​ 
 +      * platforma OS MS Windows 
 +      * výběr vhodného programovacího jazyka  
 +      * třída pro vlastní komunikaci a definici jednoduchých protokolů 
 +      * GUI pro testování a ukázku funkčnosti vytvořené třídy  
 +      * možnost snadného nastavení parametrů sériové linky včetně její dostupnosti 
 +      * posílaní raw dat po sériové lince maximální dostupnou rychlostí 
 +      * posílaní zabezpečených dat po sériové lince 
 +      * posílání souboru 
 +      * možnost implementace jednoduchého komunikačního protokolu na základě regulárního výrazu 
 +     
 + 
 +  ​* **Bezpečnostní kódy v programu ​Wolfram Mathematica (Error control codes in Wolfram Mathematica)** - (BP - Koleník Stanislav)
     * Prozkoumejte existující řešení podpory práce s bezpečnostními kódy v programu Wolfram Mathematica.     * Prozkoumejte existující řešení podpory práce s bezpečnostními kódy v programu Wolfram Mathematica.
-    * Prozkoumejte možnosti určování vlastností jako je např. kódová vzdálenost z generující a kontrolní matice. 
     * Navrhněte vlastní řešení pro práci se základními bezpečnostními kódy.     * Navrhněte vlastní řešení pro práci se základními bezpečnostními kódy.
-    * Zaměřte se zejména na tyto kódy: sudá parita, příčná a podélna ​parita, Hammingův kód, cyklické kódy, prokládané kódy,  +    * Zaměřte se zejména na tyto kódy: sudá parita, příčná a podélná ​parita, Hammingův kód, cyklické kódy, prokládané kódy, ​LDPC a BCH kódy. 
-    * Při návrhu ​vlastních funkcí zohledněté použití ​řešení pro výuku bezpečnostních kódů +    * Při návrhu řešení ​zohledněte jeho využitelnost ​pro výukové účely. 
-    * Vytvořte několik vzorových příkladu pro práci s bezbečnostními kódy včetně jejich řešení.+    * Vytvořte několik vzorových příkladů na práci s bezpečnostními kódy včetně jejich řešení.
     * Výsledné řešení řádně otestujte.     * Výsledné řešení řádně otestujte.
 +    * Prozkoumejte metody určování kódové vzdálenosti u lineárních kódů a jejich výpočetní náročnost.
  
   * **Dálkově ovládané 4kolé vozítko využívající platformu Arduino (4-wheels vehicle using the Arduino platform with a remote control )** - (BP - Zemánek Martin)   * **Dálkově ovládané 4kolé vozítko využívající platformu Arduino (4-wheels vehicle using the Arduino platform with a remote control )** - (BP - Zemánek Martin)
Line 68: Line 84:
     * Výsledné řešení zrealizujte a řádně otestujte.     * Výsledné řešení zrealizujte a řádně otestujte.
  
-  * ** Grafické uživatelské rozhraní (GUI) pro definování funkcionality vývodů mikrokontroléru a generování kostry kódu v jazyku C (A graphical user interface (GUI) for clock domains setting in specified ​microcontroller and C language skeleton generator)** - (BP - Tamarkov Dmitriy)+  * ** Grafické uživatelské rozhraní (GUI) pro definování funkcionality vývodů mikrokontroléru a generování kostry kódu v jazyku C (A graphical user interface (GUI) for assignment ​microcontroller ​pad functionality ​and C language skeleton generator)** - (BP - Tamarkov Dmitriy)
     - Prozkoumejte existující řešení.     - Prozkoumejte existující řešení.
     - Pomocí metod softwarového inženýrství navrhněte vlastní řešení vyhovující níže uvedeným požadavkům.     - Pomocí metod softwarového inženýrství navrhněte vlastní řešení vyhovující níže uvedeným požadavkům.
Line 158: Line 174:
     * kódy pro kryptografií     * kódy pro kryptografií
     * matematické funkce realizované v HW     * matematické funkce realizované v HW
 +    * aritmetický procesor v GF(2^2^n)
 +    * efiktivita protokolů pro předmět BI-PSI
     * vlastní zadání     * vlastní zadání
  
Line 175: Line 193:
     * implementace procesoru/​periferié procesoru (ARM, Z80, AVR, ...)     * implementace procesoru/​periferié procesoru (ARM, Z80, AVR, ...)
     * HW podpora SoC (Zynq)     * HW podpora SoC (Zynq)
 +    * aritmetický procesor v GF(2^2^n)
     * Hry pro FPGA     * Hry pro FPGA
     * vlastní zadání     * vlastní zadání
project/proj_list.1549354074.txt.gz · Last modified: 2019/02/05 09:07 by xkubalik