User Tools

Site Tools


project:proj_list

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
project:proj_list [2019/02/04 09:31]
xkubalik [Current projects]
project:proj_list [2019/05/10 11:35] (current)
xkubalik [Available projects]
Line 2: Line 2:
 ===== Current projects ===== ===== Current projects =====
  
-  * **Dálkově ovládané 4kolé vozítko využivající ​platformu Arduino (4-wheels vehicle using the Arduino platform with a remote control )** - (BP - Zemánek Martin) +  ​* **Konfigurovatelný terminál pro rychlou komunikaci s externím zařízením s pomocí sériové linky (Configurable terminal for high-speed communication with external devices based on a serial link)** - (BP - Kožík Juraj) 
-    * Prozkoumejte existující řešení dálkově ovládaných ​4-kolových ​vozítek +    - Prozkoumejte existující řešení. 
-    * Navrhněte vlastní řešení řízení ​4-kolového vozitka ​s pomocí platformy Arduino+    - Pomocí metod softwarového inženýrství navrhněte vlastní řešení vyhovující níže uvedeným požadavkům. 
 +    - Navržené řešení naprogramujte,​ řádně ho zdokumentujte a otestujte. 
 +    - Požadavky:​ 
 +      * platforma OS MS Windows 
 +      * výběr vhodného programovacího jazyka  
 +      * třída pro vlastní komunikaci a definici jednoduchých protokolů 
 +      * GUI pro testování a ukázku funkčnosti vytvořené třídy  
 +      * možnost snadného nastavení parametrů sériové linky včetně její dostupnosti 
 +      * posílaní raw dat po sériové lince maximální dostupnou rychlostí 
 +      * posílaní zabezpečených dat po sériové lince 
 +      * posílání souboru 
 +      * možnost implementace jednoduchého komunikačního protokolu na základě regulárního výrazu 
 +     
 + 
 +  * **Bezpečnostní kódy v programu Wolfram Mathematica (Error control codes in Wolfram Mathematica)** - (BP - Koleník Stanislav) 
 +    * Prozkoumejte existující řešení podpory práce s bezpečnostními kódy v programu Wolfram Mathematica. 
 +    * Navrhněte vlastní řešení pro práci se základními bezpečnostními kódy. 
 +    * Zaměřte se zejména na tyto kódy: sudá parita, příčná a podélná parita, Hammingův kód, cyklické kódy, prokládané kódy, LDPC a BCH kódy. 
 +    * Při návrhu řešení zohledněte jeho využitelnost pro výukové účely. 
 +    * Vytvořte několik vzorových příkladů na práci s bezpečnostními kódy včetně jejich řešení. 
 +    * Výsledné řešení řádně otestujte. 
 +    * Prozkoumejte metody určování kódové vzdálenosti u lineárních kódů a jejich výpočetní náročnost. 
 + 
 +  ​* **Dálkově ovládané 4kolé vozítko využívající ​platformu Arduino (4-wheels vehicle using the Arduino platform with a remote control )** - (BP - Zemánek Martin) 
 +    * Prozkoumejte existující řešení dálkově ovládaných ​4kolých ​vozítek 
 +    * Navrhněte vlastní řešení řízení ​4kolého vozítka ​s pomocí platformy Arduino
     * Aplikace pro Arduino bude umožňovat řízení každého kola tak, aby bylo možné jezdit všemi směry.     * Aplikace pro Arduino bude umožňovat řízení každého kola tak, aby bylo možné jezdit všemi směry.
     * Veškeré řízení pohybu vozítka bude provedeno s pomocí dálkového ovládání.     * Veškeré řízení pohybu vozítka bude provedeno s pomocí dálkového ovládání.
-    * Vozitko ​bude na sobě obsahovat další senzory potřebné pro pohyb a LED diody pro signalizaci směru.+    * Vozítko ​bude na sobě obsahovat další senzory potřebné pro pohyb a LED diody pro signalizaci směru.
     * Navržené řešení zrealizujte a řádně otestujte.     * Navržené řešení zrealizujte a řádně otestujte.
  
Line 59: Line 84:
     * Výsledné řešení zrealizujte a řádně otestujte.     * Výsledné řešení zrealizujte a řádně otestujte.
  
-  * ** Grafické uživatelské rozhraní (GUI) pro definování funkcionality vývodů mikrokontroléru a generování kostry kódu v jazyku C (A graphical user interface (GUI) for clock domains setting in specified ​microcontroller and C language skeleton generator)** - (BP - Tamarkov Dmitriy)+  * ** Grafické uživatelské rozhraní (GUI) pro definování funkcionality vývodů mikrokontroléru a generování kostry kódu v jazyku C (A graphical user interface (GUI) for assignment ​microcontroller ​pad functionality ​and C language skeleton generator)** - (BP - Tamarkov Dmitriy)
     - Prozkoumejte existující řešení.     - Prozkoumejte existující řešení.
     - Pomocí metod softwarového inženýrství navrhněte vlastní řešení vyhovující níže uvedeným požadavkům.     - Pomocí metod softwarového inženýrství navrhněte vlastní řešení vyhovující níže uvedeným požadavkům.
Line 149: Line 174:
     * kódy pro kryptografií     * kódy pro kryptografií
     * matematické funkce realizované v HW     * matematické funkce realizované v HW
 +    * aritmetický procesor v GF(2^2^n)
 +    * efiktivita protokolů pro předmět BI-PSI
     * vlastní zadání     * vlastní zadání
  
Line 166: Line 193:
     * implementace procesoru/​periferié procesoru (ARM, Z80, AVR, ...)     * implementace procesoru/​periferié procesoru (ARM, Z80, AVR, ...)
     * HW podpora SoC (Zynq)     * HW podpora SoC (Zynq)
 +    * aritmetický procesor v GF(2^2^n)
     * Hry pro FPGA     * Hry pro FPGA
     * vlastní zadání     * vlastní zadání
project/proj_list.1549269070.txt.gz · Last modified: 2019/02/04 09:31 by xkubalik