User Tools

Site Tools


project:proj_list

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
project:proj_list [2019/01/31 12:13]
xkubalik [Current projects]
project:proj_list [2019/05/10 11:35] (current)
xkubalik [Available projects]
Line 1: Line 1:
 ====== All projects ====== ====== All projects ======
 ===== Current projects ===== ===== Current projects =====
 +
 +  * **Konfigurovatelný terminál pro rychlou komunikaci s externím zařízením s pomocí sériové linky (Configurable terminal for high-speed communication with external devices based on a serial link)** - (BP - Kožík Juraj)
 +    - Prozkoumejte existující řešení.
 +    - Pomocí metod softwarového inženýrství navrhněte vlastní řešení vyhovující níže uvedeným požadavkům.
 +    - Navržené řešení naprogramujte,​ řádně ho zdokumentujte a otestujte.
 +    - Požadavky:
 +      * platforma OS MS Windows
 +      * výběr vhodného programovacího jazyka ​
 +      * třída pro vlastní komunikaci a definici jednoduchých protokolů
 +      * GUI pro testování a ukázku funkčnosti vytvořené třídy ​
 +      * možnost snadného nastavení parametrů sériové linky včetně její dostupnosti
 +      * posílaní raw dat po sériové lince maximální dostupnou rychlostí
 +      * posílaní zabezpečených dat po sériové lince
 +      * posílání souboru
 +      * možnost implementace jednoduchého komunikačního protokolu na základě regulárního výrazu
 +    ​
 +
 +  * **Bezpečnostní kódy v programu Wolfram Mathematica (Error control codes in Wolfram Mathematica)** - (BP - Koleník Stanislav)
 +    * Prozkoumejte existující řešení podpory práce s bezpečnostními kódy v programu Wolfram Mathematica.
 +    * Navrhněte vlastní řešení pro práci se základními bezpečnostními kódy.
 +    * Zaměřte se zejména na tyto kódy: sudá parita, příčná a podélná parita, Hammingův kód, cyklické kódy, prokládané kódy, LDPC a BCH kódy.
 +    * Při návrhu řešení zohledněte jeho využitelnost pro výukové účely.
 +    * Vytvořte několik vzorových příkladů na práci s bezpečnostními kódy včetně jejich řešení.
 +    * Výsledné řešení řádně otestujte.
 +    * Prozkoumejte metody určování kódové vzdálenosti u lineárních kódů a jejich výpočetní náročnost.
 +
 +  * **Dálkově ovládané 4kolé vozítko využívající platformu Arduino (4-wheels vehicle using the Arduino platform with a remote control )** - (BP - Zemánek Martin)
 +    * Prozkoumejte existující řešení dálkově ovládaných 4kolých vozítek
 +    * Navrhněte vlastní řešení řízení 4kolého vozítka s pomocí platformy Arduino
 +    * Aplikace pro Arduino bude umožňovat řízení každého kola tak, aby bylo možné jezdit všemi směry.
 +    * Veškeré řízení pohybu vozítka bude provedeno s pomocí dálkového ovládání.
 +    * Vozítko bude na sobě obsahovat další senzory potřebné pro pohyb a LED diody pro signalizaci směru.
 +    * Navržené řešení zrealizujte a řádně otestujte.
 +
 +  * **Realizace základních matematických funkcí s pomocí hardware (Hardware implementation of essential mathematical functions)** - (BP - Brokeš Jan)
 +    * Prozkoumejte existující řešení implementace základních matematických funkcí v jazyce VHDL.
 +    * Zaměřte se zejména na funkce goniometrické,​ logaritmické a druhou odmocninu.
 +    * Vytvořte model výpočtu těchto matematických funkci v programu Wolfram Mathematica.
 +    * Výsledné modely výpočtu matematických funkci převeďte do jazyka VHDL.
 +    * Pro vytvořené řešení vytvořte několik ukázek v jazyce VHDL.
 +    * Výsledné řešení řádně otestujte.
 +    * Při návrhu berte v úvahu následné nasazení materiálu ve výuce.
  
   * **Aplikace pro řízení a správu vytápění v chytré domácnosti s pomocí wifi sítě (A heating control application for the SmartHome based on a wifi network)** - (BP - Hepner Lukáš)   * **Aplikace pro řízení a správu vytápění v chytré domácnosti s pomocí wifi sítě (A heating control application for the SmartHome based on a wifi network)** - (BP - Hepner Lukáš)
Line 42: Line 84:
     * Výsledné řešení zrealizujte a řádně otestujte.     * Výsledné řešení zrealizujte a řádně otestujte.
  
-  * ** Grafické uživatelské rozhraní (GUI) pro definování funkcionality vývodů mikrokontroléru a generování kostry kódu v jazyku C (A graphical user interface (GUI) for clock domains setting in specified ​microcontroller and C language skeleton generator)** - (BP - Tamarkov Dmitriy)+  * ** Grafické uživatelské rozhraní (GUI) pro definování funkcionality vývodů mikrokontroléru a generování kostry kódu v jazyku C (A graphical user interface (GUI) for assignment ​microcontroller ​pad functionality ​and C language skeleton generator)** - (BP - Tamarkov Dmitriy)
     - Prozkoumejte existující řešení.     - Prozkoumejte existující řešení.
     - Pomocí metod softwarového inženýrství navrhněte vlastní řešení vyhovující níže uvedeným požadavkům.     - Pomocí metod softwarového inženýrství navrhněte vlastní řešení vyhovující níže uvedeným požadavkům.
Line 64: Line 106:
       * aplikace bude napsána pro platformu Raspberry PI       * aplikace bude napsána pro platformu Raspberry PI
       * ovládací zařízení bude obsahovat dotykový displej       * ovládací zařízení bude obsahovat dotykový displej
-      * aplikace bude umožňovat ovládání RGBW světel, ​klimatizace a vypínačů+      * aplikace bude umožňovat ovládání RGBW světel, vypínačů ​a zásuvek.
       * aplikace bude umožňovat sledovat teplotu a množství CO2       * aplikace bude umožňovat sledovat teplotu a množství CO2
       * analyzovat a zvolte vhodný programovací jazyk a prostředí pro realizaci aplikace       * analyzovat a zvolte vhodný programovací jazyk a prostředí pro realizaci aplikace
Line 132: Line 174:
     * kódy pro kryptografií     * kódy pro kryptografií
     * matematické funkce realizované v HW     * matematické funkce realizované v HW
 +    * aritmetický procesor v GF(2^2^n)
 +    * efiktivita protokolů pro předmět BI-PSI
     * vlastní zadání     * vlastní zadání
  
Line 149: Line 193:
     * implementace procesoru/​periferié procesoru (ARM, Z80, AVR, ...)     * implementace procesoru/​periferié procesoru (ARM, Z80, AVR, ...)
     * HW podpora SoC (Zynq)     * HW podpora SoC (Zynq)
 +    * aritmetický procesor v GF(2^2^n)
     * Hry pro FPGA     * Hry pro FPGA
     * vlastní zadání     * vlastní zadání
project/proj_list.1548933212.txt.gz · Last modified: 2019/01/31 12:13 by xkubalik