User Tools

Site Tools


project:proj_list

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
project:proj_list [2017/02/01 14:27]
xkubalik [Current projects]
project:proj_list [2018/01/10 13:48] (current)
xkubalik [Current projects]
Line 60: Line 60:
     * Aplikace a knihovna by měla podporovat specifickou architekturu pro vývoj android aplikací, jako MVP, nebo MVVM, pro oddělení logiky z prezentační vrstvy a testovatelnost kódu.     * Aplikace a knihovna by měla podporovat specifickou architekturu pro vývoj android aplikací, jako MVP, nebo MVVM, pro oddělení logiky z prezentační vrstvy a testovatelnost kódu.
  
-  * **Webové rozhraní ​pro zpracování a prezentaci dat z experimentů pro OS Windows (Web interface ​used for management and presentation of experimental data based on OS Windows platform)** - (BP - Roman Artemov) +  * **Aplikace ​pro zpracování a prezentaci dat z experimentů pro OS Windows (Application ​used for management and presentation of experimental data based on OS Windows platform)** - (BP - Roman Artemov) 
-    * Navrhněte a implementujte ​webovou ​aplikaci pro zpracování a prezentaci experimentálních dat. +    * Navrhněte a implementujte aplikaci pro zpracování a prezentaci experimentálních dat. 
-    * Aplikace bude napsána v Microsoft ASP.NET.+    * Aplikace bude napsána v Microsoft ASP.NET ​MVC.
     * Aplikace bude umožňovat s pomocí jednoduchého skriptu zpracovat výsledky z naměřených experimentálních dat.     * Aplikace bude umožňovat s pomocí jednoduchého skriptu zpracovat výsledky z naměřených experimentálních dat.
     * Zpracovaná data bude možné prezentovat jako tabulku nebo graf.     * Zpracovaná data bude možné prezentovat jako tabulku nebo graf.
     * Nastavování plánování extrakce dat s pomocí jednoduchého skriptu bude možné s pomocí Windows task scheduleru.     * Nastavování plánování extrakce dat s pomocí jednoduchého skriptu bude možné s pomocí Windows task scheduleru.
     * Extrahovaná data budou exportována do generického XML dokumentu a následně zpracována implementovanou aplikací.     * Extrahovaná data budou exportována do generického XML dokumentu a následně zpracována implementovanou aplikací.
 +    * Autentizace pro přístup k webové stránce bude řešena s pomocí SSO ve federaci cvutID.
 +    * Vzdálená zpráva aplikace (nastavení plánování,​ šablon a základní konigurace) bude umožněna přes zabezpečené webové rozhraní.
     * Pro výslednou aplikaci vytvořte několik testovacích dat pro ověření správné funkce.     * Pro výslednou aplikaci vytvořte několik testovacích dat pro ověření správné funkce.
 +
 +  * **Dohledové zařízení pro chytrou domácnost založené na platformě Arduino (Monitoring device used in smart home based on Arduino platform)** - (BP - Martin Dvořák)
 +    * Navrhněte a realizujte zařízení umožňující monitorování a ovládání chytré domácnosti.
 +    * Zařízení bude obsahovat analogové a digitální vstupy/​výstupy.
 +    * Pro komunikaci bude zařízení obsahovat GSM a Ethernet modem.
 +    * Při volbě periferií se zaměřte zejména na možnost sledování stavu zálohovací baterie a možnosti ovládat externí zařízení s pomocí Relé.
 +    * Zařízení bude umožňovat přijmout SMS a následně odeslat ethernetový rámec s požadovaným obsahem.
 +    * Zrealizované zařízení následně propojte s vývojovou deskou Raspberry PI, na které bude nainstalován vhodný operační systém včetně jednoduchého dohledového software.
 +    * Funkčnost výsledného zařízení demonstrujte na několika příkladech.
 +
 +  * **Nástroj pro generování vývojových diagramů z podmnožiny jazyka C (A tool for generating flowcharts from a subset of C language)** - (BP - Vojtěch Procházka)
 +    * Cílem práce je vytvořit nástroj pro generování vývojových diagramů zejména pro vyjádření funkce mikroprogramového automatu.
 +    * Prostudujte existující řešení a vyberte vhodnou cílovou aplikaci pro zobrazení vývojového diagramu.
 +    * Důraz bude kladen na jednoduchou konverzi mezi jazykem C a vnitřní formou popisu v cílové aplikaci.
 +    * Navrhněte řešení pro automatické generování vývojových diagramů pomocí podmnožiny příkazů jazyka C.
 +    * Navržené řešení zrealizujte a otestujte.
 +    * Vytvořte několik ukázek možného popisu vývojového diagramu v jazyce C.
 +
 +  * **Inteligentní ovládání a správa běžných zařízení v domácnosti (A device for controlling and managing of smart home)** - (BP - Vojtěch Pail)
 +    * Prostudujte existující řešení pro ovládání a správu zařízení používaných pro chytré domácnosti.
 +    * Navrhněte vlastní systém založený na modulární architektuře.
 +    * Řešení bude obsahovat základní jednotku pro správu a řízení a univerzální modul umístěný u ovládaného zařízení.
 +    * Pro propojení těchto modulů navrhněte vhodnou propojovací strukturu včetně komunikačního protokolu.
 +    * Navržené řešení zrealizujte a otestujte.
 +    * Vytvořte několik ukázek možných aplikaci pro ovládání jednotlivých zařízení jakou jsou světla, zásuvky apod.
  
        
Line 192: Line 219:
  
   * **Program pro uchování poznámek na sdíleném uložišti** - Navrhněte aplikaci pro Windows nebo pro Android umožňující práci s poznámkami. Poznámky bude možné vytvářet, prohlížet a editovat. Poznámky budou uloženy na sdíleném uložišti (dropbox, google). (BP, DP 2-4 semestry)   * **Program pro uchování poznámek na sdíleném uložišti** - Navrhněte aplikaci pro Windows nebo pro Android umožňující práci s poznámkami. Poznámky bude možné vytvářet, prohlížet a editovat. Poznámky budou uloženy na sdíleném uložišti (dropbox, google). (BP, DP 2-4 semestry)
 +
 +  * **Nástroj pro automatické generování diagramu z jazyka C** - Navrhněte a implementujte nástroj umožňující na základě podmnožiny příkazů jazyka C generovat vývojový diagram. (BP, DP 2-4 semestry)
 +
 +  * **Podpora ovládání elektrického kolejiště s pomocí aplikace na PC** - Navrhněte a naprogramujte aplikaci pro podporu modelového kolejiště velikosti TT. (BP, DP 2-4 semestry)
 +
 ===== All defended works ===== ===== All defended works =====
  
project/proj_list.1485955623.txt.gz · Last modified: 2017/02/01 14:27 by xkubalik