User Tools

Site Tools


project:2017:proj_2017

Realized projects 2017

 • Hardware pro podporu leteckého simulátoru - (Hardware support for fly simulator)(BP - Michal Buchovecký)
  • Prozkoumejte existující řešení hardwarové podpory leteckých simulátorů.
  • Navrhněte hardwarové řešení podpory leteckého simulátoru.
  • Pro řešení vyberte vhodný procesor umožňující ovládání MPC (multi control panel) pro Boeing 737 a EFIS (Electronic flight instrument system) panel.
  • Panely boudou obsahovat dostatečný počet ovládacích prvků jako jsou: tlačítka, přepínače, LED kontrolky.
  • Navržené řešení zrealizujte.
  • Pro komunikaci s leteckým simulátorem vytvořte skript využívající FSUIPC knihovnu.
  • Pro ověření správné funkce vytvořte jednoduchou maketu MPC a EFIS panelu.
  • Výsledné řešení propojte a otestujte s leteckým simulátorem Microsoft Flight Simulator X.
 • Knihovna funkcí pro podporu diagnostického protokolu s pomocí UDP (UDP support library for diagnostic protocol) - (BP - Jaromír Mikušík)
  • Prozkoumejte existující diagnostické protokoly používané pro vyčítání dat a nahrávání software do mikrokontroleru.
  • Vyberte vhodný diagnostický protokol a vytvořte pro něj vhodnou knihovnu funkcí umožňující jeho spolehlivé fungování nad UDP protokolem.
  • Implementované funkce budou navrženy a implementovány s ohledem na minimální latence a timeouty běžné při implementaci nad TCP protokolem.
  • Knihovna funkci bude rozdělená na části server a klient.
  • Server bude implementován v jazyce C++ obecně pro libovolný mikrokontroler.
  • Client bude s ohledem na použití na PC implementován v jave.
  • Výsledné řešení otestujte.
 • Knihovna funkcí pro OS Android umožňující řízení vývojového kitu Arduino (OS Android library allowing control of Arduino kit) - (BP - Filip Šmíd)
  • Prostudujte existující řešení
  • Navrhněte a implementujte knihovnu pro platformu Android zajišťující komunikaci mezi zařízením se systémem Android a vývojovým kitem Arduino.
  • Knihovna bude umožňovat komunikaci pomocí USB, Bluetooth a Wi-Fi na protokolu TCP/IP.
  • Pro vytvořenou knihovnu napište testovací aplikaci, která bude prezentovat funkčnost komunikace.
  • Aplikace bude napsána tak, aby bylo možné ji snadno rozšířit o další funkční prvky.
  • Aplikace a knihovna by měla podporovat specifickou architekturu pro vývoj android aplikací, jako MVP, nebo MVVM, pro oddělení logiky z prezentační vrstvy a testovatelnost kódu.
 • Zařízení pro získávání a zpracování dat z internetu na platformě Raspberry Pi (Internet data processing device based on the Raspberry Pi platform) - (DP - Jakub Kužel)
  • Z počítače Raspberry Pi vytvořte zařízení pro zpracování a prezentaci dat z internetu.
  • Pro toto zařízení vyberte vhodný OS.
  • Navrhněte a naprogramujte aplikaci v jazyce C pro získávání a zpracování dat z různých zdrojů (periferie Raspberry Pi, SD karta, internet).
  • Za účelem získání dat ze souboru nebo webové stránky použijte jednoduchý skriptovací jazyk.
  • Zařízení bude možné konfigurovat a ovládat pomocí zabezpečeného síťového spojení ze vzdáleného PC nebo přímo lokálně pomocí dotykového displeje.
  • Aplikace bude umožňovat vzdálenou instalaci nového digitálního certifikátu pro zabezpečený přenos dat.
  • Výsledné řešení otestujte
project/2017/proj_2017.txt · Last modified: 2018/08/20 12:35 by xkubalik