User Tools

Site Tools


project:2013:proj_2013

Realized projects 2013

 • Univerzální periferní deska s AVR32 (Universal peripheral board with AVR32) - (DP 2013 - Šesták Jan) pdf - Prozkoumejte existující řešení univerzálních periferních desek obsahujících 32 bitový procesor a pracující na 3,3V. Navrhněte a zrealizujte vlastní periferní desku obsahující: USB host/device, ethernet, SD karta, sériová linka RS232, sériová sběrnice RS485, RTC, LCD displej a rozšiřující konektor. Paměť RAM procesoru bude rozšířena o externí paměť. Pro navržené řešení bude napsána knihovna umožňující obsluhovat všechny periferie obsažené na desce. Pro předvedení funkčnosti celého zařízení bude napsána ukázková aplikace.
 • Program pro tvorbu poznámek sdílených přes sdílené síťové úložiště (Note management application using file hosting service) - (BP 2013 - Homolka Tomáš) pdf - Prostudujte existující řešení. Navrhněte aplikaci s pomocí které bude možné vytvářet jednoduché poznámky. Poznámky bude možné třídit do různých skupin. Každou poznámku bude možné sdílet s libovolným počtem uživatelů. Každá poznámka bude realizována s pomocí samostatného souboru obsahujícího základní informace o poznámce a to v čitelné formě s pomocí jednoduchého textového editoru. Sdílení poznámek s ostatními uživateli bude realizováno s pomocí služby pro sdílení souborů mezi uživateli jako je např.: dropbox nebo googledrive. Poznámku bude možné vytvořit i s pomocí jednoduchého textového editoru. Každá poznámka bude mít jeden povinný parametr “TEXT” a několik dalších parametrů udržujících další informace o poznámce jako je např.: datum nebo prioritu. Pro realizaci zvolte vhodný programovací jazyk. Výsledkem práce bude aplikace s vlastnoručně navrženým grafickým prostředím.
 • Procesory pro FPGA obvody (Soft processors for FPGA circuits) (BP 2013 - Matouš Filip) pdf - Prostudujte existující řešení procesorů popsaných v jazyce VHDL. Srovnejte jejich parametry. Na základě srovnání implementujte jeden typ procesoru do FPGA obvodu. Proveďte tyto úkoly:
  • Vyberte vhodný procesor s ohledem na minimální spotřebu zdrojů FPGA a možnost programování v jazyce C
  • Vytvořte knihovnu pro ovládání základních periferií.
  • Rozšiřte základní paměť zvoleného procesoru.
  • Pro přípravek firmy XILINX Spartan 3E vytvořte vzorovou aplikaci využívající všechny funkce vytvořené knihovny
 • Univerzální řadič displejů (Universal display driver) - (BP 2013 - Miškovský Vojtěch) pdf - Prozkoumejte existující řešení pro zobrazování informací na displejích. Nalezněte vhodnou periferní desku tak, aby bylo možné připojit velké množství textových nebo grafických displejů. Periferní deska bude obsahovat mikrořadič. Proveďte tyto úkoly:
  • Vymyslete vhodný protokol pro komunikaci s displejem přes sériové rozhraní UART. Navržený protokol bude umožňovat zobrazovat text i grafiku a to v závislosti na použitém displeji.
  • Pro testovací účely připojte řadič displeje k PC přes redukci USB na UART.
  • Vytvořte testovací aplikaci pod MS Windows.
  • Pro mikrořadič periferní desky vytvořte knihovnu pro ovládání displeje.
  • Pro demonstraci funkce řadiče použijte aspoň jeden textový a jeden grafický displej.
  • Vytvořtejednoduchý návod na použití řadiče a možnosti jeho modifikace do budoucna.
 • Programovatelný softwarový generátor všech typů paketů (Programmable ethernet frame generator) - (BP 2013 - Marek Miroslav) pdf - Prozkoumejte existující řešení pro generování ethernetových rámců. Navrhněte a vytvořte vlastní aplikaci pro posílání ethernetových rámců. Pro realizaci využijte existující knihovnu pro posílání rámců na linkové úrovni. Aplikace bude umožňovat zpracovávat jednoduchý konfigurační soubor obsahující jednotlivé typy paketu. Implementovány budou minimálně tyto protokoly: ICMP, IP, UDP, TCP. Aplikace bude umět nejen pakety odesílat, ale i přijímat a zároveň kontrolovat správnost obsahu. Aplikace bude napsána v jazyce C++. Překlad bude možné provést pro operační systém MS Windows a Linux. Pro ověření správné funkce aplikace vytvořte několik testovacích konfiguračních souborů.
project/2013/proj_2013.txt · Last modified: 2014/11/06 10:06 by xkubalik