User Tools

Site Tools


project:2010:proj_2010

Realized projects 2010

  • Zařízení pro záznam polohy získané z družice GPS (Device for recording location obtained from GPS satellite) - Prostudujte stávající řešení zařízení pro GPS navigaci dostupná na trhu. Navrhněte a zrealizujte jednoduché zařízení pro GPS navigaci postavené na GPS modulu SIRF III. Výsledné zařízení bude umožňovat zobrazit data o pozici uložená na SD kartě. Dále bude umožňovat připojení k PC pomocí portu USB. Pro PC napište aplikaci umožňující načtení dat do webové aplikace a následné zobrazení dat promítnutých na mapu. Výsledkem práce bude zrealizované funkční zařízení a obslužný firmware mikrořadiče. (BP 2010 - Kobera Jakub) pdf
  • Simulátor virtuální počítačové sítě Linux (Linux virtual network simulator) - Navrhněte a implementujte aplikaci, která umožní vytvoření virtuální počítačové sítě, pro potřeby předmětu Y36PSI. Na systém se bude možno připojit s pomocí telnetu. Z pohledu uživatele se bude systém tvářit jako reálná síť. Zaměřte se především na konfiguraci systému Linux. Systém bude podporovat příkazy potřebné ke konfiguraci síťových rozhraní, směrování a překladu adres. Pro ověření správnosti konfigurace implementujte příkaz ping a traceroute. (BP 2010 - Pitřinec Tomáš) Stránka_projektu, pdf
  • Simulátor virtuální počítačové sítě Cisco (Cisco virtual network simulator) - Navrhněte a implementujte aplikaci, která umožní vytvoření virtuální počítačové sítě, pro potřeby předmětu Y36PSI. Na systém se bude možno připojit s pomocí telnetu. Z pohledu uživatele se bude systém tvářit jako reálná síť. Zaměřte se především na konfiguraci systému Cisco. Systém bude podporovat příkazy potřebné ke konfiguraci síťových rozhraní, směrování a překladu adres. Pro ověření správnosti konfigurace implementujte příkaz ping a traceroute. (BP 2010 - Řehák Stanislav) Stránka_projektu, pdf
  • Konfigurovatelný řídicí modulární systém (Configurable control system based on modular architecture) - Navrhněte řídicí systém s modulární architekturou. Systém bude obsahovat řídicí desku s procesorem ATmega2560 a jen nezbytné periferie jako je USB rozhranní, 2xRS232, ps/2 klávesnice, SPI, JTAG, RTC, sériová EEPROM, SD karta, výstup na display a 2x rozšiřující konektor. Dále pak navrhněte modul připojitelný k řídicí desce. Modul bude obsahovat: 2x vstup pro 0-24V ss a 2x výstupní relé dovolující spínat 220V. Výsledná deska by měla zabírat minimální plochu. Navržené řešení zrealizujte. Pro řídicí procesor napište knihovnu základních funkcí ovládajících jednotlivé periferie. Funkci knihovny otestujte s pomocí jednoduché demonstrační aplikace. (DP 2010 - Nouzák Josef) pdf
  • Konfigurovatelný generátor základních struktur VHDL kódu (Configurable generator of VHDL structure) - Navrhněte nástroj pro generování základních struktur VHDL kódu. Navržený nástroj bude umožňovat vytvářet a zpracovávat šablony VHDL struktur. Na základě šablon bude možné vytvořit například: základní strukturu entity, automatu, čítače. Nástroj bude obsahovat i jednoduchý rozpoznávač VHDL kódu, díky kterému bude možné na základě vyplněné entity automaticky vytvořit testbench. Součástí práce bude i rešerše stávajících řešení a několik šablon ukazujících práci s nástrojem. (BP 2010 - Matějů Jan) pdf
  • Java implementace mapy pro prostředí mobilních telefonů (Java Implementation of map for Mobile Phones) - Prostudujte existující aplikace umožňující zobrazit mapu s pomocí mobilního telefonu. Navrhněte a implementujte aplikaci umožňující zobrazení mapy uložené v mobilním telefonu. Aplikace bude umožňovat zvětšování, zmenšování, posun a vyhledávání měst v mapě. Aplikace bude navržena s ohledem na parametry mobilních telefonů. (BP 2010 - Vaněk Jiří) pdf
  • Inteligentní zařízení pro získávání informací z internetu (Intelligent device for collecting data from internet) - Navrhněte zařízení, které bude umožňovat stahování dat z internetu s pomocí Ethernetového rozhraní. Navržené zařízení bude umožňovat stahovat webové stránky a zobrazovat z nich požadované informace na LCD displej. Popis rozhraní displeje a displej samotný dodá vedoucí práce. Navržené zařízení zrealizujte. Pro výsledné zařízení napište obslužný firmware s ukázkovou aplikací demonstrující možnosti využití výsledného zařízení. (BP 2010 - Čermák Petr) pdf
project/2010/proj_2010.txt · Last modified: 2012/06/11 12:21 by xkubalik