User Tools

Site Tools


project:2009:proj_2009

Realized projects 2009

  • USB Logický Analyzátor (USB Logic Analyzer) -Navrhněte levný 8 kanálový 50Mhz logický analyzátor postavený s pomocí FPGA obvodu. Prozkoumejte existující řešení. Výsledné průběhy bude možné přenést přes USB rozhraní do PC. Pro zobrazení průběhů a nastavení logického analyzátoru napište jednoduchou aplikaci. Výsledkem práce bude navržené a zrealizované funkční zařízení logického analyzátoru a to včetně aplikace pro PC. (DP 2009 - Bernatík Vít) pdf
  • Serial ATA jádro s podporou kryptografie (Serial ATA core with cryptography support) - Design and implement a Serial ATA core in HDL language. Both logical and transport layers of the Serial ATA protocol should be implemented. Design a suitable interface for communication with upper layers. Analyze possibilities of encrypting the data stream with a symmetric cipher, choose one encryption method and implement it. Test the core with a real Serial ATA hard drive. (DP 2009 - Chloupek Martin) pdf
  • Programovatelný řadič displeje (Programmable display controller) - Navrhněte a zrealizujte jednoduchý hardware umožňující rozšíření základních funkcí grafického displeje. Vytvořte protokol, pomoci kterého bude možné komunikovat s displejem. Vytvořte znakovou sadu pro grafický displej. Vytvořte sadu jednoduchých instrukci pomocí kterých bude možné řídit displej. Sada instrukcí by měla umožňovat tyto operace: zápis znaku, kreslení obrázku bez komprese a s kompresí dat, mazání displeje, automatické rolování displeje při nedostatku místa na displeji, mazání řádku displeje, možnost inverzního psaní a kreslení na displej a možnost kreslení grafů s pomocí XY souřadnic. Pro takto navržený řadič napište jednoduchou demonstrační aplikaci. (BP 2009 - Hajrapetjan Armen) pdf
  • Aplikace pro zkoušení slovní zásoby pro mobilní telefony (Vocabulary testing application for mobile phone) - Prostudujte existující anglické elektronické jazykové slovníky pro mobilní telefony. Navrhněte a zrealizujte aplikaci pro zkoušení anglické slovní zásoby a to tak, aby splňovala základní požadavky kladené na tento typ slovníku. Výsledná aplikace bude napsána v programovacím jazyce Java a to s ohledem na použití v mobilních telefonech. Aplikace bude umožňovat přidávání slovíček a jejich zkoušení. Výsledek zkoušení bude zaznamenán a graficky zpracován. Do slovníku bude možné přidávat slovíčka, přepis jejich výslovnosti a fráze. Zkoušení bude probíhat pomocí textového rozhraní. Samotné zkoušení bude možné kdykoliv přerušit a rozpracovaný stav uložit. (BP 2009 - Brožek Rudolf) pdf
project/2009/proj_2009.txt · Last modified: 2012/04/05 09:42 by xkubalik