User Tools

Site Tools


project:2007:proj_2007

Realized projects 2007

  • Přenosné zařízení pro GPS navigaci (Portable GPS navigation device) - Prostudujte stávající řešení zařízení pro GPS navigaci dostupná na trhu. Navrhněte jednoduché zařízení pro GPS navigaci postavené na GPS modulu firmy MITEL MT8870D, grafickém displeji a mikrořadiči. Navržené řešení realizujte. Výsledné zařízení bude umožňovat uložení jednotlivých pozic, zobrazení bodové mapy, záznam prošlé trasy. Data bude možné přenášet pomocí sériového kabelu do PC. Výsledkem práce bude schéma zapojení, osazený plošný spoj, program pro mikrořadič firmy Atmel. (BP 2007 - Karpíšek Jan) pdf
  • Knihovna ovladačů periferií mikrořadiče AVR (Peripheral driver library for microcontroller AVR) - Navrhněte knihovnu ovladačů umožňujících používat základní periferie přípravku SPARTAN-3: VGA adapter, sériová linka, displej, tlačítka, ps/2 klávesnice a paměťový modul. Dále pak použijte stávající popis obvodu AVR firmy ATMEL popsaného v jazyce VHDL a upravte ho tak, aby umožňoval použití všech těchto periferií včetně externích konektorů. Všechny periferie budou mapovány do adresového prostoru AVR a to včetně externích paměťových modulů. Pro takto upravený mikrořadič AVR napište jednoduchou aplikaci (hru) demonstrující použití všech periferií. Výsledkem bakalářské práce bude knihovna funkcí napsaná v jazyce VHDL, upravené již existující jádro AVR a jednoduchá aplikace napsaná v jazyce C testující výslednou knihovnu. (BP 2007 - Kelka Ondřej) pdf
  • Implementace sběru dat z mikropočítačové aplikace užitím GPRS (Implementation of data capture from MCU application via GPRS) - Seznamte se s technologií GPRS/EDGE a proveďte průzkum možností jejího užití v telemetrickém obojku pro divoká zvířata. Navrhněte možné koncepce přenosu dat na centrální úložiště s ohledem na bateriové napájení zařízení a jeho nasazení ve volné přírodě. Nejvhodněji se jevící řešení implementujte v existujícím mikropočítačovém systému s procesorem Atmel AVR. (BP 2007 - Skalický Jan) pdf
  • Aplikace pro zkoušení slovní zásoby (Vocabulary testing application) - Prostudujte existující anglické elektronické jazykové slovníky. Navrhněte aplikací pro zkoušení anglické slovní zásoby a to tak, aby splňovala základní požadavky kladené na tento typ slovníku. Výsledná aplikace bude napsána ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio. Aplikace bude umožňovat přidávání slovíček a jejich zkoušení. Zkoušení bude možné provádět náhodně během běžné práce na PC a to tak, že se po náhodné době objeví okno s dotazem na zkoušené slovíčko. Výsledek zkoušení bude zaznamenán a graficky zpracován. Do slovníku bude možné přidávat slovíčka, přepis jejich výslovnosti a fráze. Zkoušení bude probíhat pomocí textového rozhraní. (BP 2007 - Cinibulk Miloslav) pdf
project/2007/proj_2007.txt · Last modified: 2012/04/05 09:42 by xkubalik