User Tools

Site Tools


project:2004:proj_2004

Realized projects 2004

  • Návrh TSC obvodů v FPGA (Design of the TSC circuits in the FPGA) - Tato diplomová práce se zabývá návrhem úplně samočinně kontrolovaných obvodů (TSC) v hradlových polích FPGA. V první části práce jsou podrobně popsány dva způsoby návrhu TSC obvodů. V druhé části jsou popsány nástroje pro ověření TSC vlastnosti obvodu, které byly vyvinuty v rámci této práce. V poslední části jsou popsány výsledky experimentů pro několik vzorových obvodů. (DP 2004 - Kafka Leoš) pdf
project/2004/proj_2004.txt · Last modified: 2012/04/05 09:41 by xkubalik