User Tools

Site Tools


grants:public_list

All grants

 • FRVŠ 2435F1b, “Podpora nového předmětu Struktury a architektury počítačů”,2007
 • MSM6840770014, “Výzkum perspektivních informačních a komunikačních technologií”, “Research in the Area of the Prospective Information and Navigation Technologies”, 2005-2011
 • GA102/09/1668, (53/04003/13136), “SoC Circuits Reliability and Availability Improvement” (“Zvyšování spolehlivosti a provozuschopnosti v obvodech SoC”), Czech Grant Agency, 2009 - 2011
 • GA102/04/0737, “Modern methods of digital system synthesis” (“Moderní metody syntézy číslicových systémů”) of the Czech Grant Agency (GACR), 2004 - 2006
 • GA102/04/2137 (53/04003/13136), “Design of Highly Reliable Control Systems Built on dynamically Reconfigurable FPGAs” (“Návrh vysoce spolehlivých řídících systémů pomocí dynamicky rekonfigurovatelných obvodů FPGA”) of the Czech Grant Agency (GACR), 2004 - 2006
 • FRVŠ 1789/A, Inovace laboratoře pro výuku návrhu číslicových obvodů na systémové úrovni (FRVŠ, 2005)
 • IGS2004 Návrh samočinně testovaných obvodů na bázi hradlových polí (CTU0408913)
 • FI-IM4/149, 2007 - 2009, Výzkum a vývoj vysokorychlostního mikrovlnného spoje s QAM modulací a s přenosovou rychlostí 155 Mbit/s
 • GA102/03/0672 (13/03008/13136), “Research of methods and tools for verification of embedded computer system fault tolerance” (“Výzkum metod a nástrojů pro verifikaci odolnosti vestavěných počítačových systémů proti poruchám”) of the Czech Grant Agency (GACR), 2003 - 2005
 • MSM212300014, “Research in the area of information technologies and communications” (“Výzkum v oblasti informačních technologií a komunikací”), 1994 - 2004
 • GAP103/12/2377, “Studium vlastností residuální aritmetiky pro řešení soustav lineárních rovnic (Study of properties of residual arithmetic for solving sets of linear equations)”, 2012-2014
 • TE01020186 - Centrum integrovaných družicových a pozemských navigačních technologií, 2012-2019
grants/public_list.txt · Last modified: 2016/03/10 09:35 by xkubalik