Ing. Tomáš Vaňát


Pracoviště:

Affiliation:

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta informačních technologií
Katedra číslicového návrhu
Digital Design Research Group
Czech Technical University in Prague
Faculty of Information Technology
Department of Digital Design
Digital Design Research Group
 

Adresa:

Address:

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta informačních technologií
Katedra číslicového návrhu

Thákurova 9
160 00, Praha 6


Místnost A-1037
Czech Technical University in Prague
Faculty of Information Technology
Dept. of Digital Design

Thakurova 9
CZ-160 00, Prague 6
Czech Republic

Room A-1037

Oblasti zájmu:

Research Activities and Iterests:

Návrh číslicových systémů
Číslicové řídicí systémy
Fyzická injekce poruch do FPGA s použitím protonového svazku
Radiační odolnost programovatelných obvodů
Programovatelný HW a systémy na čipu
Digital design
Digital control systems
Faults injection into FPGAs using accelerated proton beam
Radiation tolerance of programmable circuits
Programmable hardware and systems on chip
 

Publikace / Publications:

 • Sielewicz, K. M.; Rinella, G. A.; Bonora, M.; Ferencei, J.; Giubilato, P.; Rossewij, M. J.; Schambach, J.; Vanat T.:
  Prototype readout electronics for the upgraded ALICE Inner Tracking System.
  • Journal of Instrumentation
  • volume 12, no. 01, 2017
 • Schambach, J.; Rossewij, M.; Sielewicz, K. M.; Rinella, G. A.; Bonora, M.; Ferencei, J.; Giubilato, P.; Vanat T.:
  ALICE inner tracking system readout electronics prototype testing with the CERN "Giga Bit Transceiver".
  • Journal of Instrumentation
  • volume 11, no. 12, 2016
 • Vanat, T.; Krizek, F.; Ferencei, J.; Kubatova H.:
  Comparing proton and neutron induced SEU cross section in FPGA.
  • 2016 IEEE 19th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits Systems (DDECS)
  • April 2016, Kosice, Slovakia
 • Vanat, T.; Pospisil, J.; Krizek, F.; Ferencei, J.; Kubatova H.:
  A System for Radiation Testing and Physical Fault Injection into the FPGAs and Other Electronics.
  • 18th Euromicro Conference on Digital System Design (DSD)
  • August 2015, Funchal, Portugal
 • Vanat T.; Kubatova H.:
  System for Radiation Testing of FPGAs.
  • 26th International Conference on Architecture of Computing Systems (ARCS)
  • February 2013, Prague, Czech Republic.
 • Vanat T., Kubatova H.:
  Experiments With Physical Error Injection Into FPGA circuits.
  • 14th Euromicro Conference on Digital System Design (DSD), Work in Progress Session
  • September 2010, Oulu, Finland.
 • Vanat T. Kubatova H.:
  Physical Injection of Errors Into the FPGA.
  • PAD 2011, Pocitacove Architektury & Diagnostika
  • September 2010, Stara Lesna, Slovakia.
 • Vanat T.:
  SEU Experiments Using Real FPGAs.
  • Poster 2011, 15th International Student Conference on Electrical Engineering
  • May 2011, Prague, Czech Republic.

Volná témata závěrečných prací pro studenty / Available thesis topics for students:

 • Monitorovací a kontrolní nástroje distribuované výpočetní infrastruktury experimentu ALICE na urychlovači LHC v CERN
  • Experiment ALICE na urychlovači LHC v CERN má rozsáhlý výpočetní systém, zahrnující online část umístěnou v CERN a offline část, která zahrnuje několik desítek výpočetnich center a je distribuovaná po celém světě.
   Spolehlivá funkčnost tohoto velkého systému vyžaduje extenzívní monitoring, umožňující rychle reagovat na jakékoliv problémy. Práce s tímto monitorovacím systémem a jeho další vývoj či rozšiřování bude náplní navrhované práce.
 • Monitoirng and control tools of the distributed computing infrastructure of the ALICE experiment at the CERN Large Hadron Collider
  • The ALICE experiment at LHC, CERN has a large computing system, containing an online part, located at CERN and an offline part, consist of several tens of computing centres, distributed all around the world.
   Dependable function of this large system demands extensive monitoring, allowing fast reaction to any problem. Work with this monitoring system and it's further development and extension will be the aim of the thessis.
 • Cokoliv s MCU / FPGA / číslicovým HW
  • Máte-li vlastní návrh tématu z oblasti číslicového hardwaru, můžeme se domluvit na konkrétní podobě zadání a vedení práce.
 • Univerzální vstupně-výstupní modul
  • Pro hotovou desku s MCU PIC18F, ke kterému je připojeno několik analogových vstupů a reléových výstupů, napište software, který ji bude řídit a bude komunikovat po RS485 s nadřazeným systémem a ostatními moduly.
 • Systém pro vzdálenou správu PC učebny
  • Vytvořte systém, který bude umožňovat vzdálené vypnutí, zapnutí a reset jednotlivých PC v učebně, zjišťovat jejich stav, otáčky ventilátoru a teplotu uvnitř skříně.

Kontakt / Contact:

tomas.vanat(at)fit.cvut.cz