Konferenční hotel

STIGMA 2021

School on Theoretical Informatics, Graphs And Mathematical Applications

13. — 17. září 2021, Kruh u Jilemnice

STIGMA je pořádána Katedrou teoretické informatiky FIT ČVUT. Škola se koná v neformální atmosféře a její hlavní náplní jsou přednášky studentů a doktorandů o vědeckých článcích či vlastním výzkumu, přednášky mladých vědeckých pracovníků o jejich výzkumu a prostor na řešení otevřených problémů. Kromě odborného programu bude dost času i na ryze neodborné činnosti jako například sportovní aktivity v okolí.

Místo konání a doprava

Přihlašování

Přednášky

V rámci vaší účasti na STIGMě se očekává, že povíte nějakou pěknou přednášku blížící se následujícím tématům (samozřejmě není nutné držet se jich striktně):

Doktorandi a studenti přednesou přednášky týkající se buďto jejich vlastního výzkumu, nebo aktuálního vědeckého článku zapadajícího do tematiky konference (nabídku článků včas zveřejníme). Mladí vědečtí pracovníci přednesou přednášky, které mohou inspirovat studenty k budoucímu výzkumu a nabídnou také vhodné otevřené problémy.

Rádi bychom, abyste ke své přednášce dodali stručný handout se soupisem základních definic, vět a dalších výsledků. Ten budeme rozdávat při přednášce obecenstvu a zároveň jej umístíme do sborníčku. Šablonu pro handouty a příklad použití najdete na webu Teoretického Semináře.

Jazykem STIGMy je čeština, slovenština a angličtina, přičemž zkušenějším řečníkům doporučujeme mluvit v angličtině.

Očekávané délky přednášek jsou následující:

Předběžný rozvrh přednášek bude znám v pátek před odjezdem. Na místě bude zajištěn projektor, flipchart a křídová tabule.

Seznam článků

Seznam článků, které nabízíme k nastudování, se nachází na webu Teoretického semináře. Pro rezervaci nám napište email. Pokud stránku se seznamem článků nemáte dostupnou, ozvěte se nám a nějak to vyřešíme.