Michal Valenta

Doplňkové stránky…

Oficiální odkazy

Závěrečné práce a projekty

Formulace a schvalování témat závěrečných prací

Závěrečné práce na FIT prochází dvoustupňovým schvalovacím procesem (na úrovni katedry a na úrovni fakulty).

Při schvalování se zkoumá zejména:

  • jestli je téma ZP vhodné ke zvolenému oboru/specializaci studenta
  • jestli množství práce požadované ve specifikaci odpovídá požadovanému rozshau (bakalářka, diplomka)
  • další podrobnosti k procesu a rozsahu jsou uvedeny ve směrnicích děkana ke studiu, konkrétně směrnice 12/2014
  • upřesňující pokyny pro závěrečné práce v oboru Softwarové inženýrství jsem se pokusi formulovat v dokumentu specifikace zadání ZP pro obor SI
  • obdobný dokument pro obor/specializaci Informační systémy a management: specifikace zadání ZP pro obor ISM
  • pro inspiraci ohledně správné formulace ZP jsou již schválená zadání (i celé obhájené práce včetně posudků) dostupná (prozatím) pouze studentům FIT na portálu FIT v sekci “Systém závěrečné práce” ⇒ “Odevzdané závěrečné práce”.
 
start.txt · Last modified: 2015/09/06 10:22 by valenta
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki