Řádné volby do AS ČVUT pro funkční období 2017-19

Dílčí volební komise FIT vyhlašuje řádné volby do Akademického senátu ČVUT ve volebních obvodech studentů FIT a akademických pracovníků FIT podle Volebního a jednacího řádu AS ČVUT.

Výsledky voleb do AS ČVUT

Volební obvod studentů FIT

Volební obvod akademických pracovníků FIT

PořadíKandidátPočet hlasů Procent
Zvolení členové AS
1Ing. Stanislav Jeřábek kandidátka 211 41,3
2Ing. Magda Friedjungová kandidátka 208 40,7
Zvolení náhradníci
1Jan Bittner kandidátka 89 17,4
2Andrey Babushkin kandidátka 84 16,4
Ostatní kandidáti
1Jan Mára kandidátka 68 13,3
1Radomír Žemlička kandidátka 68 13,3
3Bc. Jozef Beneš kandidátka 62 12,1
4Michal Kothera kandidátka 40 7,8
5Jan Matošík kandidátka 20 3,9
PořadíKandidátPočet hlasů Procent
Zvolení členové AS
1doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. kandidátka 55 84,6
2Ing. Zdeněk Muzikář, CSc. kandidátka 53 81,5
3Ing. Radomír Polách (kandidátka odstraněna 28.2.2022 na přání kandidáta) 31 47,7
Zvolení náhradníci
1PhDr. Ing. Tomáš Evan, Ph.D. kandidátka 26 40,0
Z celkového počtu 2242 oprávněných voličů se zúčastnilo 511 což je 22,79% a volby jsou platné. Z celkového počtu 104 oprávněných voličů se zúčastnilo 65 což je 62,5% a volby jsou platné.

Seznam kandidátů

Otázky a odpovědi

Zde jsou odpovědi na očekávané dotazy k volbám. Pokud byste měli jakýkoliv jiný dotaz, neváhejte se obrátit na Ondřeje Suchého, nejlépe emailem na adresu ondrej.suchy@fit (místo @fit doplňte @fit.cvut.cz).

Kolik zástupců a kam se volí?

Jedná se o řádné volby do Akademického senátu ČVUT pro volební obvody studentů FIT a akademických pracovníků FIT pro funkční období od ledna 2017 do prosince 2019.

První dva zvolení kandidáti z obvodu studentů se stanou členy AS ČVUT. Další zvolení kandidáti se stanou náhradníky do AS ČVUT.

První tři zvolení kandidáti z obvodu akademických pracovníků se stanou členy AS ČVUT. Další zvolení kandidáti se stanou náhradníky do AS ČVUT.

Jak volit?

Volí se elektronicky, přímo ve volební aplikaci. Ta bude otevřena od pondělí 7. 11. 2016, 12:00 do čtvrtka 10. 11. 2016, 12:00. Aplikace umožní voliči po přihlášení hlasovat pro příslušný počet kandidátů. Zároveň je v aplikaci možné si prohlédnout návrhy jednotlivých kandidátů.

Studenti mohou hlasovat pro nejvýše dva kandidáty (z řad studentů). Akademičtí pracovníci mohou hlasovat pro nejvýše tři kandidáty (z řad akademických pracovníků).

Kdy jsou volby platné

Volby do AS ČVUT jsou (v prvním kole) platné při celkové účasti nejméně 15% členů akademické obce příslušného volebního obvodu.

Kdo je zvolen?

Kandidáti, kteří získají hlasy od alespoň 15% členů akademické obce, kteří se dostavili k volbám, jsou zvoleni. První dva zvolení studenti a první tři zvolení akademičtí pracovníci v pořadí podle počtu hlasů (v případě rovnosti rozhoduje los) se stávají členy AS ČVUT. Ostatní zvolení kandidáti se stávají náhradníky do AS ČVUT (v příslušném pořadí).

Výsledky budou vyhlášeny do pondělí 14. 11. 2016, 16:00.

Jak kandidovat?

Navrhnout kandidáta může libovolný člen akademické obce (je nutný souhlas navrženého kandidáta). V praxi to dělá obvykle kandidát sám. Kandidáta lze navrhnout podáním písemného návrhu dílčí volební komisi buď přímo jejímu předsedovi nebo prostřednictvím sekretariátu děkana FIT.

Kandidátem se může stát téměř libovolný student FIT (kromě těch několika výjimečných, kteří nejsou členy akademické obce FIT - erasmáci, studenti jiných fakult apod.) a libovolný akademický pracovník FIT (kromě těch, kteří už zastávají jinou významnou funkci v rámci fakulty či ČVUT).

Co musí návrh obsahovat?

V návrhu nesmí chybět následující náležitosti:

Jakou má mít návrh formu?

Návrh se podává ve dvou verzích:

Pokud již elektronická verze je podepsaná, stačí tato. Také je možné využít elektronický podpis.

Návrh musí být na jedné stránce formátu A5 na šířku.

Kam návrh poslat?

Návrh lze dílčí volební komisi doručit prostřednictvím jejího předsedy, nebo prostřednictvím sekretariátu děkana.

V prvním případě kontaktujte Ondřeje Suchého (ondrej.suchy@fit, místo @fit doplňte @fit.cvut.cz), kterého najdete v kanceláři TH:A-1229.

Druhou možností je jej doručit paní sekretářce Markétě Loučkové (marketa.louckova@fit, místo @fit doplňte @fit.cvut.cz). Pokud jej budete doručovat fyzicky, jedná se o místnost T9:333. Případně jej můžete vhodit do schránky Sekretariát děkana v obálce označené „Kandidát AS ČVUT“.

Návrh je třeba doručit do středy, 2. 11. 2016, 15:00.

Co se s návrhy stane?

Dílčí volební komise nejdříve zkontroluje, zda má návrh všechny náležitosti a případně navrhovatele bez zbytečného odkladu vyzve k nápravě nedostatků. U již doručených, ale neúplných, či jinak nevyhovujících návrhů, je na tuto nápravu čas do čtvrtka, 3. 11. 2016, 13:00. Pokud ani v tomto termínu nebude doručen vyhovující návrh, nebude kandidát do voleb zařazen.

Poté budou elektronické verze návrhů zveřejněny na vybrané nástěnce na FIT ČVUT, na této stránce a také budou dostupné přímo ve volební aplikaci.

Čím se volby řídí?

Doplňovací volby do Akademického senátu ČVUT se řídí podle Volebního a jednacího řádu AS ČVUT.

Důležitá data

Složení (dílčích) volebních komisí

Volby do AS ČVUT řídí hlavní volební komise ČVUT:

Volby provádí dílčí volební komise FIT pro volby do AS ČVUT.


update 10.11.2016