Teoretický seminář (BI/MI-TS1)

Základní informace

Teoretický seminář si klade za cíl přiblížit studentům současnou vědeckou práci.

Propagační letáček Propagační letáček na příští semestr

V zimním semestru 2013/14 má kód BI-TS1 (případně MI-TS1) a koná se každou Středu od 14:30 v místnosti T2:C3-54. To je v budově FELu Technická 2 (tenhle vchod), konkrétně v části C3 (za vrátnicí chodbou v přízemí vlevo), místnost 54 (první druhé dveře napravo). V případě příznivých stavebních podmínek by mohl být přesunut do budovy A, ale o tom byste byli včas informováni.

Seminář vedou společně Ondřej Suchý a Tomáš Valla. Chcete-li nás kontaktovat, napište na email ondrej.suchy@fit nebo tomas.valla@fit (místo @fit doplňte @fit.cvut.cz).

Program semináře

Teoretický seminář v zimním semestru 2013/14 skončil. Těšíme se na setkání s Vámi v letním semestru.

Následuje

Minulý program

Program z letního semestru 2012/13

Články

Volné články

Články, které už byly


update 20.12.2013