Efektivní předzpracování a parametrizované algoritmy (MI-PAM)

Základní informace

Přednášejícím je Ondřej Suchý.

Aktuálně

Dne 26.4.2018 se přednáška z různých důvodů nekoná.

Místo konání

Výuka probíhá v místnosti TH:A-1342, vždy ve středu od 16:15, každý sudý týden následuje od 18:00 cvičení.

Hodnocení

Během semestru budou zadávány domácí úkoly, celkem nejméně za 70 bodů. Na zápočet je potřeba získat 20 bodů. Termín pro odevzdání úkolů je typicky do cvičení, které následuje za aspoň 13 dní. Na cvičení buď předvede řešení úkolu někdo ze studentů, nebo přednášející, nebo úkol doplníme nápovědou, která může změnit jeho bodovou hodnotu, nebo jej odložíme na další cvičení. Za zdařilé předvedení příkladu student získá další 1 bod. Předpokládám, že úkoly budete odevzdávat vypracované na papíře, případně předvedete, jinou formu prosím konzultujte předem.

Předmět bude zakončen zkouškou. Každý student dostane 2 otázky, jednu tématickou a jednu definici (viz seznam otázek). K tématu by měl být student schopen něco říct, u definice znát její obrysy, nikoliv nutně přesné znění. Po písemné přípravě pak proběhne ústní zkouška, která rozhodne o známce.

Průběžné výsledky:

Probraná témata