Témata

Zde je seznam témat, které nabízím předně studentům FITu, ale také jiným studentům, kteří by měli o ně zájem. Tato témata jsou vhodná pro zpracování jako bakalářské nebo diplomové práce.

Seznam témat bude aktualizován...

1. Roboti pro automatické obchodování na burze měnových párů (zpracováno)

Úkolem studenta bude naučit se psát programy v jazyku MQL4 pro MetaTrader užívaný k burzovnímu obchodování. Po zvládnutí základů jazyka se student pokusí naprogramovat své vlastní roboty pro automatické obchodování na burze měnových párů. Úspěšnost navržených robotů by poté měla být otestována na reálných historických datech.

Výběr tohoto tématu není bez rizika a je nutné ho předem se mnou konzultovat.

2. Numerický výpočet nul některých speciálních funkcí (neaktuální)

Viz popis tématu v sekci pro studenty FJFI. Studenti FIT se mohou problematikou zabývat spíše numericky, než teoreticky, klást důraz na algoritmickou část a práci s programem Wolfram Mathematica.

Vedení studenti

Jméno Název Typ Rok Zdroj
Martin Labuť Knihovna pro fyzikální engine založený na pružinovém modelu BP 2013   pdf
Juraj Korček Roboti pro algoritmické obchodování na burze měnových párů BP 2015   pdf
Bohdan Frejišyn Sledování matematických článků podle klasifikačních kódů Americké matematické společnosti BP 2016   pdf

Lineární algebra

Materiál k přednášce z lineární algebry [BI-LIN] 2013/14:

    Téma Slajdy Handouty
   1. Úvod slide.v2 handout.v2
   2. Polynomy, kořeny, dělení a Hornerovo schéma slide.v3 handout.v3
   3. Axiomatické zavedení lineárního prostoru, příklady lineárních prostorů, podprostor slide.v2 handout.v2
   4. Lineární kombinace, obal, závislost a nezávislost slide.v2 handout.v2
   5. Báze a dimenze lineárního prostoru, Steinitzova věta, souřadnice slide.v3 handout.v3
   6. Lineární zobrazení, izomorfismus, lineární operátory a funkcionály slide.v3 handout.v3
   7. Matice a její hodnost slide.v1 handout.v1
   8. Násobení matic a inverzní matice slide.v1 handout.v1
   9. Determinant matice slide.v1 handout.v1
   10. Soustavy lineárních rovnic slide.v2 handout.v2
   11. Lineární variety slide.v2 handout.v2
   12. Matice linearního zobrazení a její vlastnosti slide.v2 handout.v2
   13. Změna báze, matice přechodu slide.v1 handout.v1
   14. Vlastní čísla a vlastní vektory, diagonalizace slide.v1 handout.v1
   15. Skalární součin a ortogonalita slide.v3 handout.v3
   16. Metrická geometrie slide.v1 handout.v1
   17. Definitnost symetrických matic a diagonalizace kvadratických forem slide.v1 handout.v1
   18. Úvod do obecné algebry, grupa, okruh, těleso slide NA handout NA

Handouty 2.-17. spojedné v jednom pdf jsou k dispozici zde. (Pozor, místy nesedí číslování sekcí, podsekcí, atp.)

Materiál k přednášce z lineární algebry 2014/15: ---TBA---

Pravděpodobnost a statistika

Materiál ke cvičení z pravděpodobnosti a statistiky [BI-PST] 2014/15:

Téma Slajdy
   1. cvičení slide
   2. cvičení slide
   3. cvičení není
   4. cvičení slide
   5. cvičení slide
   6. cvičení slide
   7. cvičení slide
   8. cvičení slide
   9. cvičení slide
   10. cvičení slide
   11. cvičení slide

Links

Zde jsou odkazy zejména na osobní stránky některých kolegů z FIT. Studenti u nich obvykle také mohou najít vhodná témata pro jejich práce.

Ptáte-li se sami sebe: "Na co mi ta matematika vlastně bude?", přečtěte si následující text docenta Bečváře: