Ing. Martin Kohlík, Ph.D.


Zařazení:

Affiliation:

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta informačních technologií
Katedra číslicového návrhu
Digital Design Research Group
Czech Technical University in Prague
Faculty of Information Technology
Department of Digital Design
Digital Design Research Group
 

Adresa:

Address:

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta informačních technologií
Katedra číslicového návrhu

Thákurova 9
160 00, Praha 6


Místnost A-1035
Czech Technical University in Prague
Faculty of Information Technology
Dept. of Digital Design

Thákurova 9
CZ-160 00, Prague 6
Czech Republic

Room A-1035

Oblasti zájmu:

Research Activities:

Návrh spolehlivých obvodů pro FPGA
Formální modely pro spolehlivost (Markovovy řetězce, Stochastické Petriho sítě)
FPGA dependable design
Formal dependability models (Markov Chains, Stochastic Petri Nets)
 

Téma disertační práce:

Dissertation thesis title:

Hierarchické spolehlivostní modely založené na Markovských modelech Hierarchical dependability models based on Markov chains

Publikace (anglicky) / Publications (in English):

 • ŘEZNÍČEK, J.; KOHLÍK, M.; KUBÁTOVÁ, H.: Non-Homogeneous Continuous Time Markov Chains Calculations.
  • In Proceedings of the 23rd Euromicro Conference on Digital Systems Design.
  • Virtual Event organized from Kranj, Slovenia, 2020-08-26/2020-08-28, 2020. ISBN 978-1-7281-9535-3. DOI 10.1109/DSD51259.2020.00108.
 • ŘEZNÍČEK, J.; KOHLÍK, M.; KUBÁTOVÁ, H.: Non-homogeneous hierarchical Continuous Time Markov Chains.
  • Microprocessors and Microsystems.
  • 2020, vol. 78, ISSN 0141-9331. DOI 10.1016/j.micpro.2020.103206.
 • ŘEZNÍČEK, J.; KOHLÍK, M.; KUBÁTOVÁ, H.: Hierarchical Dependability Models based on Non-Homogeneous Continuous Time Markov Chains.
  • In 14th International Conference on Design & Technology of Integrated Systems In Nanoscale Era (DTIS).
  • Mykonos, 2019-04-16/2019-04-18, 2019. ISBN 978-1-7281-3424-6. DOI 10.1109/DTIS.2019.8735006.
 • ŘEZNÍČEK, J.; KOHLÍK, M.; KUBÁTOVÁ, H.: Accurate Inexact Calculations of Non-Homogeneous Markov Chains.
  • In Proceedings of the 22nd Euromicro Conference on Digital Systems Design.
  • Kallithea, Chalkidiki, 2019-08-28/2019-08-30, 2019. p. 470-477. ISBN 978-1-7281-2861-0. DOI 10.1109/DSD.2019.00074.
 • BORECKÝ, J.; KOHLÍK, M.; KUBÁTOVÁ, H.: Parity driven reconfigurable duplex system.
  • Microprocessors and Microsystems.
  • 2017, vol. 52, pp. 251-260. ISSN 0141-9331.
 • NOVÁK, P.; DAŇHEL M.; BLAŽEK R.; KOHLÍK M.; KUBÁTOVÁ H.: Predicting the Life Expectancy of Railway Fail-safe Signaling Systems Using Dynamic Models with Censoring.
  • In Proceedings of IEEE International Conference on Software Quality, Reliability and Security (QRS).
  • Prague, Czech Rep., July 25-29, 2017, pp. 329-339.
 • BORECKÝ J.; KOHLÍK, M.; KUBÁTOVÁ H.: Parity driven reconfigurable duplex system.
  • Microprocessors and Microsystems, 2017, vol. 52, pp. 251-260. ISSN 0141-9331
 • BORECKÝ J.; KOHLÍK M.; KUBÁTOVÁ H.: Parity Waterfall Method. [pdf]
  • In Proceedings of the 2016 IEEE 19th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems (DDECS).
  • Košice, 20.04.2016 - 22.04.2016, pp. 21-26. ISBN 978-1-5090-2467-4.
 • BORECKÝ J.; KOHLÍK M.; VÍT P.; KUBÁTOVÁ H.: Enhanced duplication method with TMR-like masking abilities. [pdf]
  • In Proceedings of 19th Euromicro Conference on Digital System Design DSD 2016.
  • Limassol, Cyprus, 31.08.2016 - 02.09.2016, pp. 690-693. ISBN 978-1-5090-2816-0.
 • BORECKÝ J.; KOHLÍK M.; VÍT P.; KUBÁTOVÁ H.: Fault Tolerant Duplex System with High Availability for Practical Applications.
  • In Proceedings of the 17th Euromicro Conference on Digital Systems Design.
  • Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2014, pp. 320-325. ISBN 978-1-4799-5793-4.
 • KOHLÍK M.; KUBÁTOVÁ H.: Hierarchical Models of Markov Chains: Optimizations with Limited Pessimism.
  • In 18th International Conference ELECTRONICS 2014.
  • Technologija, Kaunas, Lithuania, 2014, pp. 59-62. ISBN 978-609-02-1065-9.
 • KOHLÍK M.; KUBÁTOVÁ H.: Markov chains hierarchical dependability models: Worst-case computations. [pdf]
  • In Proceedings of the 14th Latin American Test Workshop.
  • Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2013. ISBN 978-1-4799-0595-9.
 • KOHLÍK M.; KUBÁTOVÁ H.: Hierarchical Dependability Models Based on Markov Chains. [pdf]
  • In Proceedings of 2013 26th International Conference on Architecture of Computing Systems (ARCS).
  • VDE VERLAG GMBH Berlin, 2013. ISBN 978-3-8007-3492-4.
 • BORECKÝ J.; KOHLÍK M.; KUBÁTOVÁ H.: Miscellaneous Types of Partial Duplication Modifications for Availability Improvements.
  • In Proceedings of the 15th Euromicro Conference on Digital System Design.
  • Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2012, pp. 79-83. ISBN 978-0-7695-4798-5.
 • BORECKÝ J.; KOHLÍK M.; KUBALÍK P.; KUBÁTOVÁ H.: Fault Models Usability Study for On-line Tested FPGA. [pdf]
  • In Proceedings of the 14th Euromicro Conference on Digital System Design.
  • Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2011, pp. 287–290. ISBN 978-0-7695-4494-6.
 • BORECKÝ J.; KOHLÍK M.; KUBÁTOVÁ H.: How to Measure Dependability Parameters of Programmable Digital Circuits - A Survey. [pdf]
  • In 6th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science.
  • Brno: NOVPRESS, 2010, pp. 28-35. ISBN 978-80-87342-10-7.
 • BORECKÝ J.; KOHLÍK M.; KUBÁTOVÁ H.; KUBALÍK P.: Faults Coverage Improvement based on Fault Simulation and Partial Duplication. [pdf]
  • In Proceedings of the 13th Euromicro Conference on Digital System Design.
  • Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2010, pp. 380-386. ISBN 978-0-7695-4171-6.
 • KOHLÍK M.; KUBÁTOVÁ H.: Model of Modular Secured Designs for Calculations of Availability. [pdf]
  • In Proceedings of the Work in Progress Session SEAA 2010 and DSD 2010.
  • Linz: Johannes Kepler University, 2010, pp. 15-16. ISBN 978-3-902457-27-1.
 • KOHLÍK, M.: Dependability models based on Petri nets and Markov chains. [pdf]
  • In Počítačové architektury & diagnostika.
  • Soláň: Universita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, pp. 95-103. ISBN 978-80-7318-847-4.
 • KOHLÍK M.; KUBÁTOVÁ H.: Reconfiguration Strategy for FPGA Dependability Characteristics Improvement based on Stochastic Petri Net. [pdf]
  • In Proceedings of 4th Discrete-Event System Design.
  • Valencia: University of Valencia, 2009, pp. 253-257.

Kontakt / Contact:

martin.kohlik(at)fit.cvut.cz
kohlimar(at)fit.cvut.cz