Stanislav Jeřábek

Stanislav Jeřábek

Telefon: 731 923 101
Email:
Facebook: stanislav.jerabek
Twitter: jerabek_s

Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.
Václav Havel

Kdo jsem
Student 1. ročníku doktorského studia
Cvičící předmětů BI-CAO, BI-SAP a BI-ARD
Jeden z mnoha aktivních FIŤáků, kterým prostě není jedno, co se děje kolem nich
Zkušenosti

Člen AS ČVUT a předseda komise pro SÚZ01/14 - 02/16

Zástupce ČVUT ve Studentské komoře Rady vysokých škol01/15 - 02/16

Delegát studentské komory AS ČVUT ve Studentském parlamentu Studentské unie ČVUT06/14 - 02/16

Člen AS FITod 09/16

Předseda AS FITod 10/16

Program

Hodnoty na ČVUT

Budu bojovat proti křivosti a nekalosti na ČVUT a vždy nasadím veškerou svou energii na to, abych tyto věci z ČVUT odstranil, ať už se jedná o problémy současné či budoucí.

Novelizace Volebního a Jednacího řádu AS ČVUT

Během novelizace obsahu VaJ řádu, která z důvodu novely Zákona o vysokých školách musí nastat, budu prosazovat zachování či zvýšení poměrného zastoupení studentů v AS ČVUT. V případě snížení ze současných 2/5 na minimální hranici určenou zákonem – tedy 1/3 – by došlo k zásadnímu snížení vlivu studentů v AS.
V rámci novelizace budu také prosazovat změnu, která by umožnila nahrazení neaktivních členů AS náhradníky, například na základě přílišného počtu absencí na zasedání. Současně platná úprava odvoláním v referendu nadpoloviční většinou voličů je utopická.

Novelizace Statutu ČVUT

Budu prosazovat zachování práv fakult a to také s ohledem na nový systém institucionálních akreditací. Přidělení pravomoci schvalovat akreditace studijních programů na základě akreditace institucionální novému univerzitnímu orgánu – Radě pro vnitřní hodnocení – dle mě není vhodné.

Otevřenost jednání AS ČVUT

Zasedání akademických senátů jsou ze zákona veřejná. Nejen proto bych rád prosadil alespoň přístupnost audio záznamů online, ne-li přímo streamování zasedání, a pro členy AO vyvěšování zatím neschválených zápisů ze zasedání.

Spolupráce studentské komory AS ČVUT

Budu podporovat spolupráci studentů v AS ČVUT se Studentskou komorou Rady vysokých škol (celonárodní obdoba akademického senátu), Radou studentských samospráv (zástupci ubytovaných na kolejích ČVUT), studenty v jednotlivých fakultních senátech apod.

Běžná agenda

Tak jako během minulého působení v AS ČVUT budu hájit zájmy studentů a snažit se je dostatečně informovat o zásadních záležitostech (například pomocí #cvutsenat na Twitteru nebo na Facebooku AS ČVUT). Příkladem může být moje aktivita spojená s novelizací Studijního a zkušebního řádu či působení na pozici předsedy komise pro SÚZ.
Dále budu podporovat spolupráci a komunikaci napříč ČVUT při zachování decentralizace rozhodování. Tak lze dosáhnout jisté celistvosti a současně pružnosti.

Podporovatelé
Miroslav Hrončok, bývalý člen AS ČVUT a FIŤák roku
TBA