Výuka – Archiv

Zpět

FIT

 • Funkcionální a logické programování (MI-FLP, LS 2016, LS 2015)
  • Aktuální informace ke cvičením najdete v Eduxu.
  1. Lambda kalkul
  2. Lisp
  3. Prolog
 • Grafové algoritmy a základy teorie složitosti (BI-GRA, LS 2016, LS 2015, LS 2014)
  • Podrobnější informace naleznete v Eduxu.
  1. Asymptotické funkce a jejich vlastnosti (Zavedení symbolu O, Ω, Θ, asymtotické vztahy mezi funkcemi).
  2. Dokončení asymptotických funkcí (zavedení symbolů o, ω, příklady). Matematická indukce (procvičení slabého principu a porovnání principů indukce).
  3. Matematická indukce (procvičení principů mat. indukce).
  4. Množiny a zobrazení.
  5. Zobrazení. Relace, binární relace.
  6. Binární relace, ekvivalence.
  7. Binární relace - ekvivalence a uspořádání. Kombinatorika
  8. Kombinatorika
  9. Rekurentní rovnice. Řešení rekurentních vztahů.
  10. Řešení rekurentních vztahů. Master Theorem.
  11. Rekurentní rovnice LRRk s KK (lineární rek. rce řádu k s konst. koeficienty).
  12. Modulární aritmetika.
 • Efektivní algoritmy (BI-EFA, BIE-EFA, ZS 2015, ZS 2014, ZS 2013)
  • Podrobnější informace naleznete v Edux.
  1. Asymptotické složitosti, ADT Pole, ADT Seznam, ADT Fronta, ADT Zásobník, ADT Množina
  2. ADT Tabulka, Rozptylování
  3. InsertSort, SelectSort, BubbleSort, ShellSort, Quick Sort a metody určení pivota
  4. MergeSort, RadixSort, CountingSort, BucketSort, 1. progtest
  5. Stromy, jejich terminologie a procházení, HeapSort
  6. Binomiální haldy, 1.písemka
  7. Fibonacciho haldy, 2.progtest
  8. BVS
  9. Převod rekurze na iteraci a zpět, Dynamické programování X Rozděl a panuj
  10. AVL, Váhově vyvážené stromy, RB Stromy, 3. progtest
  11. B-Stromy, 2.písemka
  12. Složitosti rekurzivních algoritmů (sestavení vztahů), složitost probraných algoritmů a další příklady.
   Materiály ke cvičení:
  • [[http://turing.cz/~tom/efa/texty/| textík k EFA (Tomáš Valla)]]
  • [[http://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/Algorithms.html| Vizualizace algoritmů]]
  • [[http://deiw.blog.matfyz.sk/p17411-cerveno-cierne-stromy| červeno-černé stromy]]
  • [[http://deiw.blog.matfyz.sk/p17422-avl-stromy| AVL stromy]]

FEL

ZpětPoslední změna: 1. 10. 2017
Design: fit.cvut.cz