Ing. Martin Daňhel, Ph.D.

Oblast zájmu

Prediktivní analýza spolehlivosti zabezpečovacích a jiných kritických systémů.

Vedoucí virtuální laboratoře spolehlivosti

Expertní analýzy zaměřené na spolehlivost systémů, produktů či SMART řešení na míru ve smyslu Průmyslu 4.0. Spolupráce s vývojem jednotlivých produktů za účelem celkové zvýšení spolehlivosti. Modelování systémové architektury (RBD, FTA, Markovské modely apod.), nové metody výpočtů spolehlivostních parametrů RAMS s ohledem na současnou technologii dle zavedených standardů či odhad z provozních dat. Návrh databáze pro sběr provozních dat k reálnějším odhadům spolehlivostních parametrů.

Virtuální laboratoř spolehlivosti se zabývá

·        Školením, předáváním znalostí a zkušeností v oblasti zvyšování spolehlivosti.

·        Expertní spolehlivostní analýzy – prediktivní analýzy spolehlivostních parametrů, odhady z provozních dat, návrh spolehlivostní databáze.

·        Spoluprací s průmyslovými partnery a společnostmi, které:

o   se zabývají návrhem a vývojem elektronických systémů a řeší jejich spolehlivost či bezpečnost.

o   potřebují prorazit na trh, s nějakým svým zařízením, a hodilo by se jim mít konkurenční výhodu v podobě znalosti MTBF parametru apod.

o   řeší cenovou optimalizaci svých elektronických zařízení.

o   by rády využily možnosti spoluřešit různé typy grantů, Pražský voucher, TAČR, granty zaměřené na Průmysl 4.0 apod.

o   potřebují konzultace v oblasti spolehlivosti a bezpečnosti při zavádění nových technologií.

Zkušenosti

·        2017 Spolupráce s průmyslovým partnerem AŽD Praha, s.r.o. – Balíza verze 5 (ETCS Balise-strana 18)

·        2016 Spolupráce s průmyslovým partnerem AŽD Praha, s.r.o. – Balíza verze 4 (ETCS Balise-strana 18)

·        2015 Školení zahraničních studentů na standard FIDES 2009

·        2015 Spolupráce s průmyslovým partnerem AŽD Praha, s.r.o. – Kolejové obvody (KOA1)

·        2013 Školení zaměstnanců vytvoření Virtuální laboratoře spolehlivosti

Kontaktní informace

Email: Martin.Danhel@fit.cvut.cz

Pracoviště: Praha, Thákurova 2077/7, místnost: A-1035

Telefon:  +420-22435-9845

Publikační činnost

[1]           M. Danhel, Prediction and Analysis of Mission Critical Systems Dependability, 2018, Dissertation Thesis, FIT CTU in Prague.

[2]           M. Danhel, F. Stepanek and H. Kubatova, The Effect of the Transient Faults in Dependability Prediction, 2017, In: Journal of Microprocessors and MicrosystemsEmbedded Hardware Design, vol: 52, pp. 408-504.

[3]          M. Danhel, F. Stepanek and H. Kubatova, Dependability Prediction Involving Temporal Redundancy and the Effect of Transient Faults, 2017 Euromicro Conference on Digital System Design (DSD), Vienna, Austria, pp. 360-363.

[4]          P. Novak, M. Danhel, R. B. Blazek, M. Kohlik and H. Kubatova, Predicting the Life Expectancy of Railway Fail-Safe Signaling Systems Using Dynamic Models with Censoring, 2017 IEEE International Conference on Software Quality, Reliability and Security (QRS), Prague, Czech Republic, pp. 329-339.

[5]          M. Danhel and H. Kubatova, Dependability or reliability in the real world history, terminology, prediction, 2017, 6th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), Bar, Montenegro, pp. 1-4.

[6]          M. Danhel, Reliability Analysis of ETCS Balise (in Czech), 2016, Technical Reliability Report (internal document) for AZD Praha, s.r.o.

[7]          M. Danhel, F. Stepanek, and H. Kubatova, The Effect of the Transient Faults in Dependability Prediction, 2016, In Proceedings of the 19th Euromicro Conference on Digital System Design. Limassol, Cyprus, pp. 9-13.

[8]          M. Danhel, Reliability Prediction in Dependability Models Considering Transient Faults, 2016, In: 20th International Student Conference on Electrical Engineering POSTER, Prague, Czech Republic, pp. 5.

[9]          M. Danhel, F. Stepanek and H. Kubatova, Reliability Model of TMR System Considering Transient Faults, 2016, In: Workshop on Trustworthy Manufacturing and Utilization of Secure Devices, Dresden, Germany, pp. 5.

[10]      M. Danhel, Reliability Analysis of Track Circuits (in Czech), 2015, Technical Reliability Report (internal document) for AZD Praha, s.r.o.

[11]      M. Danhel, The Determination of Operational Reliability and Predictive Analysis of Reliability of the Railway Signaling Systems, 2015, In: 19th International Student Conference on Electrical Engineering POSTER, Prague, Czech Republic, pp. 5.

The paper has been awarded as the best paper.

[12]      M. Danhel, H. Kubatova and R. Dobias, Predictive Analysis of Mission Critical Systems Dependability, 2013, In Proceedings of 16th Euromicro Conference on Digital System Design. Santander, Spain, pp. 561-566.

The paper has been cited in:

J. Fauser, M. Schmidthuysen and B. Scheffold, The Prediction of Success in Project Management –Predictive Project Analytics, 2016.

Melnik, E. V., A. B. Klimenko, and D. Ya Ivanov. "Fog-computing concept usage as means to enhance information and control system reliability." Journal of Physics: Conference Series. Vol. 1015. No. 3. IOP Publishing, 2018.

[13]      M. Danhel, Hierarchical Reliability Block Diagrams in the Program SHAMAP, 2011, In: 15th International Student Conference on Electrical Engineering POSTER, Prague, Czech Republic, pp. 5.

[14]      M. Danhel and H. Kubatova, Methods of Hierarchical Reliability Block Diagrams in Programs SHAMAP, 2011, In: Proceedings of 14th Euromicro Conference on Digital System Design – WiP, Oulu, Finland, pp. 31-32.