PA1 cvičení

úterý 11:00

Info

Josef Vogel
josef.vogel@fit.cvut.cz
Radovan Červený
cervera3@fit.cvut.cz
body
cvičící #1:
email:
cvičící #2:
email:
gdocs:


Opakovací streamy

 

od hustodémonského Davida Bernhauera


10. cvičení

5.12.2017

složitost algoritmů


9. cvičení

28.11.2017

datové struktury


8. cvičení

21.11.2017

ukazetele


7. cvičení

14.11.2017

psal se znalostní test

práce s polem


6. cvičení

07.11.2017

funkce a jejich volání; parametry funkce, výstupní parametry


5. cvičení

31.10.2017

psal se znalostní test

příkazy opuštění cyklů continue / break pro cykly for / while


4. cvičení

24.10.2017

podmíněný příkaz if / if + else; příkaz switch

zkrácené vyhodnocování podmínky

přikazy cyklů for / while


3. cvičení

17.10.2017

ukázka konverzí mezi signed/unsigned; promotion (rozšiření) datového typu

datový typ float/double


2. cvičení

10.10.2017

datové typy: int, char, float, double

modifikatory datových typů: signed, unsigned, long, short, long long

zmínění, že typ bool v C není => 0 je false; cokoli nenulového je true

operátory: +,-,*,%,<<,>>,&,|,^,= a jejich složené varianty

vstup pomocí funkce scanf; možnosti vstupních konverzí

výstup pomocí funkce printf

jednoduchá cvičení na vstup, výstup; ukázka přetečení intu do záporných čísel


1. cvičení

03.10.2017

úvod do prostředí linuxu a několik základních příkazů: ls, pwd, cd, mkdir, touch, rm, mv, cat, less, echo, zip, tar, zip

úvod do překladače GCC: gcc -Wall -Wextra -pedantic program.c -o program

spuštení programu: ./program

převody mezi soustavami: dekadická (desítková), binární (dvojková), hexadecimální (šestnáctková)

kódování záporných čísel: uvedení do přímého, aditvního (posunutá nula) a doplňkového kódu

zobrazování záporných čísel v doplňkovém kódu a vysvětlení principu doplňkového kódu