Ing. Jan Bělohoubek

Ph.D. student, KČN FIT ČVUT
Digital Design & Dependability Research Group

Kontakty/Contacts:

Výuka/Teaching:

Témata (projekty, BP, DP)/Thesis:

Oblasti zájmu/Research areas:

Publikace/Publications: