Ing. Jan Baier
Fakulta informačních technologií
Katedra teoretické informatiky
http://users.fit.cvut.cz/~baierjan
jan.baier(at)fit.cvut.cz

Vzdělání
2009 – 2012 Ing., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií
• Obor Systémové programování
• Diplomová práce – Komprese souborů s notovými zápisy
2006 – 2009 Bc., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
• Obor Výpočetní technika
• Bakalářská práce – Jádro 2D strategické hry

Pedagogická praxe
• Komprese dat (MI-KOD)
• Efektivní vyhledávání v textech (MI-EVY)
• Automaty a gramatiky (BI-AAG)
• Úvod do operačních systémů (BI-UOS)
• Programování v shellu 1 (BI-PS1)
• Programování a algoritmizace 1 (BI-PA1)
• Programování a algoritmizace 2 (BI-PA2)

Technické zájmy
• Teorie her a herní algoritmy
• Překladače a interpretry
• Komprese dat
• Programování/Skriptování (C/C++, Bash, Perl, ...)

Ostatní zájmy
• Sci-fi literatura a filmy
• Moderní technologie
• Fotografie
• Hudba