Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

start [2017/11/04 23:00]
valenta [Formulace a schvalování témat závěrečných prací]
start [2018/03/01 13:31] (current)
valenta [Formulace a schvalování témat závěrečných prací]
Line 73: Line 73:
 ===== Formulace a schvalování témat závěrečných prací ===== ===== Formulace a schvalování témat závěrečných prací =====
  
-Závěrečné práce na FIT prochází dvoustupňovým schvalovacím procesem (na úrovni katedry a na úrovni fakulty)+Závěrečné práce na FIT prochází schvalovacím procesem. Poslední slovo má katederní schvalovatel, což je buď vedoucí katedry nebo jím pověřená osoba 
  
 Při schvalování se zkoumá zejména: Při schvalování se zkoumá zejména:
Line 80: Line 80:
   * jestli množství práce požadované ve specifikaci odpovídá požadovanému rozshau (bakalářka, diplomka)   * jestli množství práce požadované ve specifikaci odpovídá požadovanému rozshau (bakalářka, diplomka)
   * další podrobnosti viz výhláška děkana (výše)   * další podrobnosti viz výhláška děkana (výše)
-    * upřesňující pokyny pro závěrečné práce ve specializaci WSI-SI **Softwarové inženýrství** jsem se pokosil formulovat v dokumentu {{:specifika_zadani_bp_dp_pro_si.pdf|specifikace zadání ZP pro obor SI}} +    * upřesňující pokyny pro závěrečné práce ve specializaci WSI-SI **Softwarové inženýrství** jsem se pokusil formulovat v dokumentu {{:specifika_zadani_bp_dp_pro_si.pdf|specifikace zadání ZP pro obor SI}} 
-  * obdobný dokument pro obor **Informační systémy a management**: {{:ism_specifika_zadani.pdf| specifikace zadání ZP pro obor ISM}} zpracoval kolega David Buchtela, který je za schvalování ISM témat zodpovědný+  * obdobný dokument pro zaměření **Informační systémy a management**: {{:ism_specifika_zadani.pdf| specifikace zadání ZP pro obor ISM}} zpracoval kolega David Buchtela, který je za schvalování ISM témat zodpovědný
   * **pro inspiraci** ohledně správné formulace  ZP jsou již schválená zadání (i celé obhájené práce včetně posudků) dostupná (prozatím) pouze studentům FIT na [[http://is.fit.cvut.cz|portálu FIT]] v sekci "Systém závěrečné práce" => "Odevzdané závěrečné práce".   * **pro inspiraci** ohledně správné formulace  ZP jsou již schválená zadání (i celé obhájené práce včetně posudků) dostupná (prozatím) pouze studentům FIT na [[http://is.fit.cvut.cz|portálu FIT]] v sekci "Systém závěrečné práce" => "Odevzdané závěrečné práce".
  
  
 
start.txt · Last modified: 2018/03/01 13:31 by valenta
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki