Table of Contents

Michal Valenta

Doplňkové stránky…

Oficiální odkazy

Závěrečné práce a projekty na FIT

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout studententům FIT detaily, po kterých se v souvislosti s procesem schválení a odevzdání ZP shánějí. Sestaven je na základě mých zkušeností na KSI (Katedře softwarového inženýrství), kterou vedu. Níže uvedená tvrzení jsou obvykle platná i v případě dalších kateder a oborů. Dokument ovšem není oficiálním stanoviskem FIT k problematice.

ZP FAQ z pohledu VK

Jak je to s externím vedoucím ZP?

Jak je to prohlášením v ZP, licencí a utajením kódu práce?

Jak je to s přidělením oponenta?

Má VK (vedoucí katedry) povinnost mi zajistit vedoucího práce a téma?

Formulace a schvalování témat závěrečných prací

Závěrečné práce na FIT prochází schvalovacím procesem. Poslední slovo má katederní schvalovatel, což je buď vedoucí katedry nebo jím pověřená osoba.

Při schvalování se zkoumá zejména: