Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

fit:nabidka-prace-ebie [2015/08/12 16:25]
valenta [Nabízíme]
fit:nabidka-prace-ebie [2015/08/12 16:47] (current)
valenta [Nabízíme]
Line 31: Line 31:
   * práci pro 1 až 2 vývojáře v rozsahu 0.2 - 0.5 úvazku (200Kč/hod - stipendium nebo DPP)   * práci pro 1 až 2 vývojáře v rozsahu 0.2 - 0.5 úvazku (200Kč/hod - stipendium nebo DPP)
   * možnost dotáhnout část projektu formou ZP (bakalářka, diplomka)   * možnost dotáhnout část projektu formou ZP (bakalářka, diplomka)
-  * možnost udělat něco pro svou alma mater a stát slavným/užetečným v očích svých kolegů/kolegyň+  * možnost udělat něco pro svou alma mater a stát slavným/užitečným v očích svých kolegů/kolegyň
   * pochvalu pana děkana v případě úspěchu   * pochvalu pana děkana v případě úspěchu
   * práci od teď do konce roku 2015 (velmi se snažíme, aby projekt pokračoval i dále)   * práci od teď do konce roku 2015 (velmi se snažíme, aby projekt pokračoval i dále)
 
fit/nabidka-prace-ebie.txt · Last modified: 2015/08/12 16:47 by valenta
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki