Proběhlé volby do Akademických senátů 2015

Volební komise FIT vyhlašuje volby Akademického senátu FIT ve volebních obvodech studentů a zaměstnanců podle Volebního a jednacího řádu AS FIT.

Zároveň dílčí volební komise FIT vyhlašuje doplňovací volby do Akademického senátu ČVUT ve volebním obvodu studentů FIT podle Volebního a jednacího řádu AS ČVUT.

Pozor! Tato stránka informuje o podmínkách proběhlých voleb do AS FIT a původním termínu doplňovacích voleb do AS ČVUT ve volebním obvodu studentů FIT. Netýká se druhého termínu doplňovacích voleb do AS ČVUT ve volebním obvodu studentů FIT.

Výsledky voleb do AS FIT

Volební obvod studentů

K volbám se dostavilo 568 voličů.
PořadíKandidátPočet hlasů Procent
Zvolení členové AS
1 Bc. Jan Friedl kandidátka 290 51,1
2 Bc. Magda Friedjungová kandidátka 274 48,2
3 Ing. Matěj Bartík kandidátka 256 45,1
4 Ing. Eliška Šestáková kandidátka 242 42,6
Zvolení náhradníci
1 Bc. Stanislav Jeřábek kandidátka 170 29,9
2 Bc. Marek Suchánek kandidátka 116 20,4
3 Tadeáš Friedrich kandidátka 108 19,0

Volební obvod zaměstnanců

K volbám se dostavilo 76 voličů.
PořadíKandidátPočet hlasů Procent
Zvolení členové AS
1Ing. Tomáš Kalvoda, Ph.D. kandidátka 41 54,0
2Ing. Ondřej Guth, Ph.D. kandidátka 41 54,0
3Mgr. Rudolf Bohumil Blažek, Ph.D. kandidátka 38 50
4Ing. Lukáš Bařinka kandidátka 38 50
5Ing. Michal Šoch, Ph.D. kandidátka 37 48,7
6Ing. Daniel Vašata, Ph.D. kandidátka 37 48,7
Zvolení náhradníci
1Ing. Jan Žďárek, Ph.D. kandidátka 36 47,4
2Ing. David Buchtela, Ph.D. kandidátka 34 44,7
3Dr.-Ing. Martin Novotný kandidátka 27 35,5
4Ing. Jan Trávníček kandidátka 24 31,6
5Ing. Jiří Kašpar kandidátka 20 26,3
6Ing. Martin Kohlík kandidátka 17 22,4
7Ing. Radomír Polách kandidátka 12 15,8

Z celkového počtu 2 486 oprávněných voličů se zúčastnilo 644 což je 25.9% a volby jsou platné.

Seznam kandidátů

Volby do AS FIT,

V doplňovacích volbách do AS ČVUT obvodu studentů FIT nebyli navrženi žádní kandidáti. Volební komise proto pravděpodobně v nejbližších dnech vyhlásí volby nové.

Otázky a odpovědi

Zde jsou odpovědi na očekávané dotazy k volbám. Pokud byste měli jakýkoliv jiný dotaz, neváhejte se obrátit na Ondřeje Suchého, nejlépe emailem na adresu ondrej.suchy@fit (místo @fit doplňte @fit.cvut.cz).

Jak volit?

Volí se elektronicky, přímo ve volební aplikaci. Ta bude otevřena od úterý 20. 10. 2015, 12:00 do pátku 23. 10. 2015, 12:00. Aplikace umožní voliči po přihlášení hlasovat pro příslušný počet kandidátů v obojích volbách. Zároveň je v aplikaci možné si prohlédnout návrhy jednotlivých kandidátů.

Ve volbách do AS FIT je možné hlasovat pro libovolný počet kandidátů.

V doplňovacích volbách do AS ČVUT ve volebním obvodu studentů FIT je možné hlasovat pro nejvýše jednoho kandidáta.

Kdy jsou volby platné

Volby do AS FIT jsou (v prvním kole) platné při celkové účasti nejméně 15% členů celé akademické obce FIT.

Doplňovací volby do AS ČVUT ve volebním obvodu studentů FIT jsou (v prvním kole) platné při celkové účasti nejméně 15% členů akademické obce volebního obvodu studentů FIT.

Kdo je zvolen?

Zvoleni jsou pouze kandidáti, kteří získají hlasy od alespoň 15% členů akademické obce příslušného volebního obvodu, kteří se dostavili k volbám. Ve volbách do AS FIT se stává prvních 6 zvolených kandidátů z řad akademických pracovníků a první 4 z řad studentů podle počtu hlasů členy AS FIT. V doplňovacích volbách do AS ČVUT se stává první zvolený kandidát členem AS ČVUT. Ostatní zvolení kandidáti se stávají náhradníky.

Výsledky budou vyhlášeny do pondělí 26. 10. 2015, 12:00.

Kolik zástupců a kam se volí?

Volí se za prvé do Akademického senátu FIT, za druhé do Akademického senátu ČVUT. Do AS FIT se volí 6 zaměstnanců a 4 studenti. U AS ČVUT se jedná o volby doplňovací a volí se pouze 1 student FIT.

Čím se volby řídí?

Volby do Akademického senátu FIT se řídí podle Volebního a jednacího řádu AS FIT.

Doplňovací volby do Akademického senátu ČVUT se řídí podle Volebního a jednacího řádu AS ČVUT.

Jak kandidovat?

Navrhnout kandidáta může libovolný člen akademické obce (je nutný souhlas navrženého kandidáta). V praxi to dělá obvykle kandidát sám. Kandidáta lze navrhnout podáním písemného návrhu volební komisi prostřednictvím sekretariátu děkana FIT.

Kandidátem se může stát libovolný člen příslušné části akademické obce, kromě členů zastávajících na fakultě některé jiné významné funkce. Je možné kandidovat do obou senátů zároveň.

Co musí návrh obsahovat?

V návrhu nesmí chybět následující náležitosti:

Jakou má mít návrh formu?

Návrh se podává ve dvou verzích:

Pokud již elektronická verze je podepsaná, stačí tato. Také je možné využít elektronický podpis.

Návrh musí být na jedné stránce formátu A5 naležato.

Kam návrh poslat?

Návrh se volební komisi doručuje prostřednictvím sekretariátu děkana. Je tedy potřeba jej doručit paní sekretářce Markétě Loučkové (marketa.louckova@fit, místo @fit doplňte @fit.cvut.cz). Pokud jej budete doručovat fyzicky, jedná se o místnost T9:333. Případně jej můžete vhodit do schránky Sekretariát děkana v obálce označené „Kandidát AS FIT“ nebo „Kandidát AS ČVUT“.

Co se s návrhy stane?

Volební komise nejdříve zkontroluje, zda má návrh všechny náležitosti a případně navrhovatele bez zbytečného odkladu vyzve k nápravě nedostatků. U již doručených, ale neúplných, či jinak nevyhovujících návrhů, je na tuto nápravu čas do pátku, 16. 10. 2015, 12:00, poledne. Pokud ani v tomto termínu nebude doručen vyhovující návrh, nebude kandidát do voleb zařazen.

Poté budou elektronické verze návrhů zveřejněny na vybraných nástěnkách na FIT ČVUT, na této stránce a také budou dostupné přímo ve volební aplikaci.

Důležitá data

Pozor! Byl vyhlášen nový termín doplňovacích voleb do AS ČVUT ve volebním obvodu studentů FIT. Více informací na hlavní stránce voleb do Akademických senátů.

Složení (dílčích) volebních komisí

Doplňovací volby do AS ČVUT ve volebním obvodu studentů FIT řídí hlavní volební komise ČVUT:

Volby do AS FIT řídí Volební komise FIT. Zároveň se jedná o dílčí volební komisi FIT pro doplňovací volby do AS ČVUT ve volebním obvodu studentů FIT.


update 23.11.2015