Volby do Akademických senátů 2015

Dílčí volební komise FIT vyhlašuje doplňovací volby do Akademického senátu ČVUT ve volebním obvodu studentů FIT podle Volebního a jednacího řádu AS ČVUT.

Pozor! Tato stránka se týká druhého termínu doplňovacích voleb do AS ČVUT ve volebním obvodu studentů FIT. Byla vytvořena speciální stránka, která shrnuje informace k původnímu termínu těchto voleb a k proběhlým volbám do AS FIT.

Výsledky doplňovacích voleb do AS ČVUT volební obvod studentů FIT

PořadíKandidátPočet hlasů Procent
Zvolení náhradníci AS ČVUT
1Bc. Miroslav Hrončok kandidátka41574,5
2Bc. Josef Smrž kandidátka29052,1
3Jan Mára kandidátka12522,4
Ostatní kandidáti
1Gabriel Seidl kandidátka407,18
2Jan Martinů kandidátka244,31

Z celkového počtu 2 383 oprávněných voličů se zúčastnilo 557 což je 23,37% a volby jsou platné.

Otázky a odpovědi

Zde jsou odpovědi na očekávané dotazy k volbám. Pokud byste měli jakýkoliv jiný dotaz, neváhejte se obrátit na Ondřeje Suchého, nejlépe emailem na adresu ondrej.suchy@fit (místo @fit doplňte @fit.cvut.cz).

Jak volit?

Volí se elektronicky, přímo ve volební aplikaci. Ta bude otevřena od úterý 10. 11. 2015, 12:00 do pátku 13. 11. 2015, 12:00. Aplikace umožní voliči po přihlášení hlasovat pro příslušný počet kandidátů. Zároveň je v aplikaci možné si prohlédnout návrhy jednotlivých kandidátů.

Dle rozhodnutí hlavní volební komise ČVUT je v doplňovacích volbách do AS ČVUT ve volebním obvodu studentů FIT možné hlasovat pro nejvýše dva kandidáty.

Kdy jsou volby platné

Doplňovací volby do AS ČVUT ve volebním obvodu studentů FIT jsou (v prvním kole) platné při celkové účasti nejméně 15% členů akademické obce volebního obvodu studentů FIT.

Kdo je zvolen?

Kandidáti, kteří získají hlasy od alespoň 15% členů akademické obce, kteří se dostavili k volbám, se stávají náhradníky do AS ČVUT v pořadí podle počtu hlasů (v případě rovnosti rozhoduje los).

Výsledky budou vyhlášeny do pondělí 16. 11. 2015, 12:00, poledne.

Neprobíhaly už tyhle volby také?

V původním termínu doplňovací voleb do AS ČVUT obvodu studentů FIT nebyli navrženi žádní kandidáti. Volební komise proto vyhlásila nový termín.

Kolik zástupců a kam se volí?

Jedná se o doplňovací volby do Akademického senátu ČVUT volební obvod studentů FIT. Zvolení kandidáti se stanou náhradníky do AS ČVUT z nichž pak AS ČVUT doplní uvolněná mista zástupců. V současnosti v AS ČVUT chybí jeden zástupce studentů FIT.

Jak kandidovat?

Navrhnout kandidáta může libovolný člen akademické obce (je nutný souhlas navrženého kandidáta). V praxi to dělá obvykle kandidát sám. Kandidáta lze navrhnout podáním písemného návrhu volební komisi prostřednictvím sekretariátu děkana FIT.

Kandidátem se může stát téměř libovolný student FIT (kromě těch několika vyjímečných, kteří nejsou členy akademické obce FIT - erasmáci, studenti jiných fakult apod.).

Co musí návrh obsahovat?

V návrhu nesmí chybět následující náležitosti:

Jakou má mít návrh formu?

Návrh se podává ve dvou verzích:

Pokud již elektronická verze je podepsaná, stačí tato. Také je možné využít elektronický podpis.

Návrh musí být na jedné stránce formátu A5 na šířku.

Kam návrh poslat?

Návrh lze volební komisi doručit prostřednictvím jejího předsedy, nebo prostřednictvím sekretariátu děkana.

V prvním případě kontaktujte Ondřeje Suchého (ondrej.suchy@fit, místo @fit doplňte @fit.cvut.cz), kterého najdete v kanceláři TH:A-1229.

Druhou možností je jej doručit paní sekretářce Markétě Loučkové (marketa.louckova@fit, místo @fit doplňte @fit.cvut.cz). Pokud jej budete doručovat fyzicky, jedná se o místnost T9:333. Případně jej můžete vhodit do schránky Sekretariát děkana v obálce označené „Kandidát AS ČVUT“.

Návrh je třeba doručit do čtvrtka, 5. 11. 2015, 14:00.

Co se s návrhy stane?

Volební komise nejdříve zkontroluje, zda má návrh všechny náležitosti a případně navrhovatele bez zbytečného odkladu vyzve k nápravě nedostatků. U již doručených, ale neúplných, či jinak nevyhovujících návrhů, je na tuto nápravu čas do pátku, 6. 11. 2015, 12:00, poledne. Pokud ani v tomto termínu nebude doručen vyhovující návrh, nebude kandidát do voleb zařazen.

Poté budou elektronické verze návrhů zveřejněny na vybraných nástěnkách na FIT ČVUT, na této stránce a také budou dostupné přímo ve volební aplikaci.

Čím se volby řídí?

Doplňovací volby do Akademického senátu ČVUT se řídí podle Volebního a jednacího řádu AS ČVUT.

Důležitá data

Složení (dílčích) volebních komisí

Doplňovací volby do AS ČVUT ve volebním obvodu studentů FIT řídí hlavní volební komise ČVUT:

Volby provádí dílčí volební komise FIT pro doplňovací volby do AS ČVUT ve volebním obvodu studentů FIT.


update 23.11.2015