Petr Matyáš

Kontaktovat mě můžete:

 • osobně: v kanceláři 1231 v budově FIT, Thákurova 7,
 • telefonicky: 224 356 401.

Konzultační hodiny pro podzimní semestr 2013/2014:

 • Pondělí 14:00-16:00, 1231 v budově FIT, Thákurova 7.
 • Před konzultací si vždy připravte, na co se chcete ptát, ať společně neztrácíme náš čas.
 • Nevyhovuje-li Vám tento termín, kontaktujte mě a zkusíme najít jiný.
 • Konzultace však nebudu dávat v době výuky.

Rozvrh hodin

 • Můj rozvrh hodin naleznete zde.

Výuka v jarním semestru 2013/2014:

Výuka v minulých semestrech

 • X/Y36TIN - Teoretická informatika,
 • X/Y/A7B(D)36DSA - Datové struktury a algoritmy,
 • X(D)36PJC - Programování v jazyce C(++),
 • Y36WMM - Web a multimédia,
 • Y36TW1 - Tvorba webových aplikací 1,
 • X36KOD - Komprese dat,
 • BI-PA1 - Programování a algoritmizace,
 • BI(K)-TED - Tvorba elektronické dokumentace,
 • BI-GRA - Grafové algortimy a základy teorie složitosti,
 • BI(K)-LIN - Lineární algebra,
 • BIK-MLO - Matematická logika,
 • BI(K)-EFA - Efektivní algoritmy,
 • BI-ZDM - Základy diskrétní matematiky.

Bakalářské a diplomové práce

 • Seznam bakalářských a diplomových prací, které jsem vedl či aktuálně vedu, naleznete zde.

Mimoškolní aktivity

Občanské sdružení Opři se

 • Informace: Facebook, Web.
 • Opři se je občanské sdružení pomáhající dětem z dětských domovů, spolupracujeme s dětskými domovy v Nymburce, v Novém Strašecí a v Pyšelích.
 • Pokud se chcete zapojit do dobrovolnické činnosti, kontaktujte mě.

Divadelní spolek Tréma 29

 • Informace: Facebook.
 • V divadelním spolku Tréma 29 působím jako technik a občasný herec.
start.txt · Poslední úprava: 2014/05/16 18:59 autor: 194.228.20.214
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki