Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

bi-aag [2013/09/24 14:43] (aktuální)
147.32.233.199 vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Cvičení z BI-AAG ======
  
 +Skupina pro podporu výuky na FB: http://www.facebook.com/groups/167792963393798/
 +
 +=====1. cvičení=====
 +  * úterý 24. září 2013 a čtvrtek 26. září 2013,
 +  * jaké pojmy byste měli umět definovat:
 +    * abeceda, slovo, podslovo, jazyk,
 +    * gramatika, derivace, derivační strom,
 +    * větná forma, věta.
 +  * dále byste měli umět pracovat s operacemi nad slovy a nad jazyky,
 +  * měli byste odlišit ∅, ε a {ε}.
bi-aag.txt · Poslední úprava: 2013/09/24 14:43 autor: 147.32.233.199
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki