Cvičení z BI-AAG

Skupina pro podporu výuky na FB: http://www.facebook.com/groups/167792963393798/

1. cvičení

  • úterý 24. září 2013 a čtvrtek 26. září 2013,
  • jaké pojmy byste měli umět definovat:
    • abeceda, slovo, podslovo, jazyk,
    • gramatika, derivace, derivační strom,
    • větná forma, věta.
  • dále byste měli umět pracovat s operacemi nad slovy a nad jazyky,
  • měli byste odlišit ∅, ε a {ε}.
bi-aag.txt · Poslední úprava: 2013/09/24 14:43 autor: 147.32.233.199
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki