Ing. Martin Kohlík, Ph.D.


Zařazení:

Affiliation:

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta informačních technologií
Katedra číslicového návrhu
Digital Design Research Group
Czech Technical University in Prague
Faculty of Information Technology
Department of Digital Design
Digital Design Research Group
 

Adresa:

Address:

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta informačních technologií
Katedra číslicového návrhu

Thákurova 9
160 00, Praha 6


Místnost A-1035
Czech Technical University in Prague
Faculty of Information Technology
Dept. of Digital Design

Thákurova 9
CZ-160 00, Prague 6
Czech Republic

Room A-1035

Oblasti zájmu:

Research Activities:

Návrh spolehlivých obvodů pro FPGA
Formální modely pro spolehlivost (Markovovy řetězce, Stochastické Petriho sítě)
FPGA dependable design
Formal dependability models (Markov Chains, Stochastic Petri Nets)
 

Téma disertační práce:

Dissertation thesis title:

Hierarchické spolehlivostní modely založené na Markovských modelech Hierarchical dependability models based on Markov chains

Publikace (anglicky) / Publications (in English):

 • BORECKÝ J. - KOHLÍK M. - VÍT P. - KUBÁTOVÁ H.: Fault Tolerant Duplex System with High Availability for Practical Applications.
  • In Proceedings of the 17th Euromicro Conference on Digital Systems Design.
  • Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2014, pp. 320-325. ISBN 978-1-4799-5793-4.
 • KOHLÍK M. - KUBÁTOVÁ H.: Hierarchical Models of Markov Chains: Optimizations with Limited Pessimism.
  • In 18th International Conference ELECTRONICS 2014.
  • Technologija, Kaunas, Lithuania, 2014, pp. 59-62. ISBN 978-609-02-1065-9.
 • KOHLÍK M. - KUBÁTOVÁ H.: Markov chains hierarchical dependability models: Worst-case computations. [pdf]
  • In Proceedings of the 14th Latin American Test Workshop.
  • Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2013. ISBN 978-1-4799-0595-9.
 • KOHLÍK M. - KUBÁTOVÁ H.: Hierarchical Dependability Models Based on Markov Chains. [pdf]
  • In Proceedings of 2013 26th International Conference on Architecture of Computing Systems (ARCS).
  • VDE VERLAG GMBH Berlin, 2013. ISBN 978-3-8007-3492-4.
 • BORECKÝ J. - KOHLÍK M. - KUBÁTOVÁ H.: Miscellaneous Types of Partial Duplication Modifications for Availability Improvements.
  • In Proceedings of the 15th Euromicro Conference on Digital System Design.
  • Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2012, pp. 79-83. ISBN 978-0-7695-4798-5.
 • BORECKÝ J. - KOHLÍK M. - KUBALÍK P. - KUBÁTOVÁ H.: Fault Models Usability Study for On-line Tested FPGA. [pdf]
  • In Proceedings of the 14th Euromicro Conference on Digital System Design.
  • Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2011, pp. 287–290. ISBN 978-0-7695-4494-6.
 • BORECKÝ J. - KOHLÍK M. - KUBÁTOVÁ H.: How to Measure Dependability Parameters of Programmable Digital Circuits - A Survey. [pdf]
  • In 6th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science.
  • Brno: NOVPRESS, 2010, pp. 28-35. ISBN 978-80-87342-10-7.
 • BORECKÝ J. - KOHLÍK M. - KUBÁTOVÁ H. - KUBALÍK P.: Faults Coverage Improvement based on Fault Simulation and Partial Duplication. [pdf]
  • In Proceedings of the 13th Euromicro Conference on Digital System Design.
  • Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2010, pp. 380-386. ISBN 978-0-7695-4171-6.
 • KOHLÍK M. - KUBÁTOVÁ H.: Model of Modular Secured Designs for Calculations of Availability. [pdf]
  • In Proceedings of the Work in Progress Session SEAA 2010 and DSD 2010.
  • Linz: Johannes Kepler University, 2010, pp. 15-16. ISBN 978-3-902457-27-1.
 • KOHLÍK, M.: Dependability models based on Petri nets and Markov chains. [pdf]
  • In Počítačové architektury & diagnostika.
  • Soláň: Universita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, pp. 95-103. ISBN 978-80-7318-847-4.
 • KOHLÍK M. - KUBÁTOVÁ H.: Reconfiguration Strategy for FPGA Dependability Characteristics Improvement based on Stochastic Petri Net. [pdf]
  • In Proceedings of 4th Discrete-Event System Design.
  • Valencia: University of Valencia, 2009, pp. 253-257.

Kontakt / Contact:

martin.kohlik(at)fit.cvut.cz
kohlimar(at)fit.cvut.cz