Publikace - významné: (12)


Publikace - ostatní: (11)

 • Elektromagnetická kompatibilita drážních vozidel a prostředků pro jejichh detekci z pohledu výrobce zabezpečovacích zařízení (Stať ve sborníku)
  2007, DOBIÁŠ R., KONARSKI J.
  In Moderní zabezpečovací, řídící a telekomunikační technika na tratích ČR jako součást evropského železničního systému. Praha: České dráhy, a. s., Generální ředitelství , 2007, s. 87-90.
 • ČSN 34 2613 ed. 2 Železniční zabezpečovací zařízení - Kolejové obvody a vnější podmínky pro jejich činnost (Norma)
  2007, FARAN A., SRB S., DOBIÁŠ R., KONARSKI J.
  Praha: Český normalizační institut, 2007. 63 s.
 • Proudová kompatibilita hnacích vozidel s kolejovými obvody SŽDC s.o (Abstrakt ve sborníku)
  2006, FARAN A., SRB S., DOBIÁŠ R., KONARSKI J.
  In Proceedings of the Fourth International Scientific Conference "Challenges in Transport and Communication". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006, díl 4, s. 2. ISBN 80-7194-880-2.
 • Zapojení redukovaného kompenzátoru (Užitný vzor)
  2006, BŮBELA T., FARAN A., SRB S., DOBIÁŠ R.
  Užitný vzor Úřad průmyslového vlastnictví, 16646. 2006-06-28.
 • The Reliability and Safety Modelling for Safety Critical Application (Stať ve sborníku)
  2005, DOBIÁŠ R., KUBÁTOVÁ H.
  In Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Prague: CTU, 2005, vol. 9, p. 218-219. ISBN 80-01-03201-9.
 • Fail-safe Systems Design and Dependability Predictionodkaz mimo tento server (Doktorandské minimum)
  2005, DOBIÁŠ R., KUBÁTOVÁ H.
  [Doktorandské minimum]. Prague: CTU, Faculty of Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, 2005. 29 p.
 • Možnosti řešení eliminace ohrožujících konduktivních proudů v kolejových obvodechodkaz mimo tento server (Stať v elektronickém sborníku)
  2005, FARAN A., SRB S., DOBIÁŠ R.
  In Odborné semináře Czech Raildays 2005 [CD-ROM]. Zlín: M-Presse, 2005,
 • Stanovení spolehlivosti a bezpečnosti pro systémy odolné a bezpečné proti poruše (Stať ve sborníku)
  2004, DOBIÁŠ R.
  In Počítačové architektúry a diagnostika. Bratislava: Ústav informatiky SAV, 2004, s. 16-21. ISBN 80-969202-0-0.
 • Reliability Characteristic's Computations for Railway Crossing Interlocking Equipment (Stať ve sborníku)
  2004, DOBIÁŠ R., KUBÁTOVÁ H.
  In Proceedings of Workshop 2004. Prague: CTU, 2004, vol. A, p. 228-229. ISBN 80-01-02945-X.
 • Hodnocení spolehlivosti železničních zabezpečovacích zařízení (Diplomová práce)
  2003, DOBIÁŠ R., KUBÁTOVÁ H.
  [Diplomová práce]. Praha: ČVUT, Fakulta elektrotechnická, 2003. 64 s.
 • Linux řídí české vlakyodkaz mimo tento server (Článek v online časopisu)
  2002, DOBIÁŠ R.
  ROOT [online]. 2002, Internet: http://www.root.cz/clanek/1352. ISSN 1212-8309.

Citace - významné: (5)

 • Dependability Computation for Fault Tolerant Reconfigurable Duplex System (Stať ve sborníku)
  2006, KUBALÍK P., DOBIÁŠ R., KUBÁTOVÁ H.
  In Proceedings of the 2006 IEEE Workshop on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Praha: CTU Publishing House, 2006, vol. 1, p. 100-102. ISBN 1-4244-0184-4.
  Citováno v:
  • Straka, M. ; Kotasek, Z.
   High Availability Fault Tolerant Architectures Implemented into FPGAs

   PROCEEDINGS OF THE 2009 12TH EUROMICRO CONFERENCE ON DIGITAL SYSTEM DESIGN, ARCHITECTURES, METHODS AND TOOLS, ISSN , , 2009
  • Mi Zhou ; Lihong Shang ; Yu Hu ;
   Reliability Optimization of Reconfigurable FPGA Based on Second-Order Approximation Domain-Partition

   2009 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMBEDDED SOFTWARE AND SYSTEMS, PROCEEDINGS, ISSN , , 2009
  • Mi Zhou ; Lihong Shang ; Yu Hu
   Reliability Optimization of Reconfigurable Computing-Based Fault-Tolerant System

   HPCC: 2009 11TH IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON HIGH PERFORMANCE COMPUTING AND COMMUNICATIONS, ISSN , , 2009
 • Dependable Design for FPGA based on Duplex System and Reconfiguration (Stať ve sborníku)
  2006, KUBALÍK P., DOBIÁŠ R., KUBÁTOVÁ H.
  In Proceedings of 9th Euromicro Conference on Digital System Design. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2006, p. 139-145. ISBN 0-7695-2609-8.
  Citováno v:
  • Straka M, Kotasek Z
   High Availability Fault Tolerant Architectures Implemented into FPGAs

   PROCEEDINGS OF THE 2009 12TH EUROMICRO CONFERENCE ON DIGITAL SYSTEM DESIGN, ARCHITECTURES, METHODS AND TOOLS, ISSN , , 2009
 • Fail-safe Systems Design and Dependability Predictionodkaz mimo tento server (Doktorandské minimum)
  2005, DOBIÁŠ R., KUBÁTOVÁ H.
  [Doktorandské minimum]. Prague: CTU, Faculty of Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, 2005. 29 p.
  Citováno v:
  • Lu LX, Lei JH
   Design and reliability prediction of a distributed landing gear control system

   AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY, ISSN 1748-8842, SCI Expanded, 2010

Citace - ostatní: (2)

 • Dependability Computation for Fault Tolerant Reconfigurable Duplex System (Stať ve sborníku)
  2006, KUBALÍK P., DOBIÁŠ R., KUBÁTOVÁ H.
  In Proceedings of the 2006 IEEE Workshop on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Praha: CTU Publishing House, 2006, vol. 1, p. 100-102. ISBN 1-4244-0184-4.
  Citováno v:
  • Shang, Lihong ; Zhou, Mi ; Hu, Yu ;
   A fault-tolerant system-on-programmable-chip based on domain-partition and blind reconfiguration

   Adaptive Hardware and Systems (AHS), 2010 NASA/ESA, ISSN , 2010
 • FPGA Based Design of Raiway's Interlocking Equipmentodkaz mimo tento server (Stať ve sborníku)
  2004, DOBIÁŠ R., KUBÁTOVÁ H.
  In EUROMICRO Symposium on Digital System Design. Piscataway: IEEE, 2004, p. 467-473. ISBN 0-7695-2203-3.
  Citováno v:
  • Falk Salewski, Adam Taylor
   Fault Handling in FPGAs and Microcontrollers in Safety-Critical Embedded Applications: A Comparative Survey

   10th Euromicro Conference on Digital System Design Architectures, Methods and Tools (DSD 2007), ISSN , 2007

publikace.txt · Poslední úprava: 2011/02/12 22:00 autor: dobiasr
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki