Seznam featur, které používám k nastavení obrazovky.

Redshift

V mém systému se mi nepovedlo rozjet F.lux, který mnoha uživatelům vyhovuje, tak používám Redhift.

Nainstalujeme,

sudo apt install redshift redshift-gtk

nakonfigurujeme (třeba: redshift.conf),

vim .config/redshift.conf

spustíme,

redshift-gtk

a v aplikaci nastavíme autostart na true.

Příkazy na přepínání módu obrazovku

Význam příkazů DIsplay SET …

 • disetn – normální, dvě obrazovky vedle sebe
 • disetp – prezentace, na externím displeji je kopie
 • diset – zobrazí výstup pouze na jeden monitor

Tyto příkazy nezaručují automatické přepínání. Pokud odpojíte monitor, tak to chce spustit diset, aby se zapl výchozí u notebooku.

alias disetn='xrandr --auto --output VGA-1 --left-of eDP-1'
alias disetm='xrandr --output eDP-1 --mode 1920x1080 --output VGA-1 --same-as eDP-1 --mode 1920x1080'
alias disetp='xrandr --output eDP-1 --mode 1920x1080 --output VGA-1 --same-as eDP-1 --mode 1280x800'
diset(){
  intern=eDP-1
  extern=VGA-1
  if xrandr | grep "$extern disconnected"; then
    xrandr --output "$extern" --off --output "$intern" --auto
  else
    xrandr --output "$intern" --off --output "$extern" --auto
  fi
}

Nastavení automatického přepínání obrazovky při zapojení/vypojení monitoru

napsat do “/etc/udev/rules.d/99-display.rules” toto (nahradit username):

SUBSYSTEM=="drm", RUN+="/home/username/bin/display.sh"

do display.sh v /home/username/bin napsat:

#!/bin/bash

export DISPLAY=:0
export XAUTHORITY=/home/username/.Xauthority # for env vars

intern=eDP-1
extern=VGA-1
xrandr |grep "VGA-1 disconnected"
if [ "$?" == "0" ]; then
  xrandr --output "$extern" --off --output "$intern" --auto
else
  xrandr --output "$intern" --off --output "$extern" --auto
fi