Bashování je základní znalostí každého uživatele příkazové řádky.

Pokud bashujeme do souboru, měl by mít příponu .sh a na svém začátku řádku tzv. shebang.

#!/usr/bin/env bash

Spoubor nepůjde spustit, pokud k němu nemáme spouštěcí práva. To uděláme příkazem:

chmod u+x script.sh

Příkazy

Rozdělit příkazy lze novou řádkou nebo středníkem.

echo Number of arguments: $#
if [ $# == 0 ]; then echo "No arguments given";
else echo "First argument: ${args[0]}"; fi
name='test'
if   [ -d $name ];   then echo "Test is directory"
elif [ -f "$name" ]; then echo "Test is file"
else echo "Test is nothing"; fi
array=(a b c d 'e f')
echo "First is ${array[0]}"
for el in "${array[@]}"; do echo "$el"; done

Pokročilé

unamestr=$(uname) #get system name
script_path=$(realpath $0)
export subshell_variable

Obskurní

res=`command "test"` #use res=$(command "test")
. "something.sh" #use source "something.sh"

Zdroje