Tenhle rok jsem se hlásil na doktorát, a možná by někoho zajímalo jak takový proces vlastně probíhá.

První a nejdůležitější krok je najít si školitele. Měl by to být člověk, který se zabívá tím, co chceš zkoumat. Může ti pak pomoci při nejasnostech a vést cestu výzkumu. Školitel musí být alespoň docent (lze ale domluvit výjimku), a protože docenti nemají moc času nazbyt, tak vznikla role školitel specialista – což je jen náhrada za školitele co nemá čas.

Přijímací řízení

Bylo nutné vyplnit a podat na oddělení pro vědu a výzkum: přihlášku (bez odkazu, osobní údaje), odborný životopis a charakteristiku rámcového tématu. Přihlášku je možné podat elektronicky a vydisknout ji, důleležitý pro administraci je kód přihlášky.

Po odevzdání těchto informací nás pak kontaktovali, kdy se koná prijímací pohovor. Zde je podstatnou výhodou, když se přijde podívat školitel, protože dokáže ostatním vysvětlit, co se bude zkoumat. Pohovor neprobíhá jako pohovor, ale spíše jako krátká prezentace s chvilkou otázek. Bylo na to 15 minut, za 7 jsem byl venku protože pospíchali.

Celkově se vědecká rada na přijímačkách snažila být příjemná, ale protože je v časovém presu, tak na mě pospíchali, a nebyl čas rozebírat detaily. V doporučení přípravy k přijímacímu pohovoru byla spousta věcí, na které se rada ani nekoukla, takže moje handouty přišli vniveč. Překvapivě tedy, prezentace bude asi nejlepší prostředek prezentace informací obecenstvu, které to nijak zvlášť nezajímá. Co je zajímá, na to se ptají: Cože se teda bude zkoumat? (zde pomůže školitel)

Vyrozumění o přijetí přišlo elektronicky ještě ten den, papírově pak ten den ještě odesílají doporučeně (lze ale vyzvednout na odd. VaV).

Zápis a vytvoření ISP (individuální studijní plán)

Přibližně měsíc před začátkem semestru je nutné přijít zápis (za mě to bylo 4.9.2017). Zápis se vyřizuje individuálně s referentkou pro vědu a výzkum. Je potřeba odevzdat: žásost o zaslání stipendia, čestné prohlášení, a prohlášení o seznámení s pravidly používání sítě ČVUT.

Po zápise je potřeba se se školitelem domluvit na studijním plánu. Plán obsahuje několik předmětů, za každý student dostane 4 kredity (ať má původně jakýkoli počet). Předměty ale musí schválit rada a tak není možné si zapsat cokoli. Zpravidla dva předměty by měli být z FITu, a zbytek může být z jiných fakult. Já si nechal zapsat předměty z MFF UK, kde nemají dedikované doktorandské předměty - tak je potřeba si vybrat alespoň magisterské (bakalářské neschvalují rádi).

Do studijního plánu jsem si rozvrhl dva předměty z fitu (PI-PPA a PI-TGR) a tři z matfyzu (Aprox. algo, Graf. algo a Prob. tech) - rozvrhované předměty KAMu byly na jejich stránce.

Termín jednotlivých předmětů se často rozvrhuje necentrálně – domluvou. Na MFF-KAM se před na začátku semestru koná úmluva, kde se učitelé domlouvají s žáky, kdy a kde budou jejich předměty, tak aby se termín hodil co nejvíce lidem. Hromadné povinné předměty jsou ale i na KAM rozvrženy centrálně, čehož jsem si první semestr nevšiml a prošvihl tak první přednášku z Probabilistic Techniques.

Cíle

Každý doktorand musí splnít několik věcí a dosáhnout 30 kreditů, z toho:

  • 16 - 24 kreditů za povinné odborné předměty z ISP
  • 6 kreditů z vědecké činnosti.
  • 4 kredity za pedagogickou praxi (1 za dvě cvičení za semestr)

A to vše pouze za první dva roky doktorského studia. Potom je potřeba odevzdat minimum a ukázat, že práce někam vede. Aby toho nebylo málo, tak se ještě dělají státnice. Pak už doktorandovi zbývá pár let na dopsání práce.