Ing. Jan Bělohoubek

Ph.D. student, KČN FIT ČVUT
Digital Design & Dependability Research Group

R&D Engineer, KET FEL ZČU
KET FEL ZČU

Kontakty/Contacts:

Výuka (archiv)/Teaching (archive):

Témata (projekty, BP, DP)/Thesis:

Oblasti zájmu/Research areas:

Publikace/Publications: